Kış/Kar Lastiği Kanunu/Yasası/Genelgesi/2013-2014

kis-lastigi-580x350k2 belgesi 2013 2014 ,kış lastiği zorunluluğu 2013kış lastiği uygulaması 2013 2014 ,kar lastiği zorunluluğu 2013,kış lastiği yasası iptal,2013 kış lastiği zorunluluğu,2014 ocak hususi kamyonetlerde kar lastiği uygulaması nedirkış lastiği zorunlumu 2013,kış lastiği uygulaması 2014,2014 kış lastikleri ne zaman gelir..

Kar yağışının etkili olduğu dönemlerde kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile birlikte neredeyse tüm lastik firmaları bununla ilgili kampanyalarını duyurmaya başladılar. Büyük bir rekabetin başlamasına neden olan bu yeni uygulama ile önce güvenlik söz konusu.

Kış Lastiği Uygulamasına İlişkin 2013/KDGM-03/DENETİM numaralı Genelge

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 0 312 203 10 00 Faks: 0 312 203 12 83
Internet Adresi: www.udhb.gov.tr
Sayı : 50856930-02.225.01-22918 10/12/2012
Konu : Kış Lastikleri

GENELGE
(2013/KDGM-03/DENETİM)
27/11/2012 tarih ve (2012/KDGM- 07 /DENETİM) sayılı Genelge Bakanlığımızca yürürlüğe konulmuştur. Ancak, bazı araç türleri için kış lastiği temininde güçlükler yaşandığı müşahede  edilmiştir. Taşıt sahiplerinin mağdur olmaması için bahse konu genelgenin; “KIŞ LASTİĞİ VE UYGULAMALARI” başlıklı (1) nci bölümünün (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesi; “Yarı römork ve römorkların frenleme tertibatı bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunluluğu 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren aranır.”,

“DENETİMLERDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR” başlıklı (2) nci bölümünün (a) bendinin; “a) Kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarı römork ve römork türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaret veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti aranacaktır.” şeklinde değiştirilmesi, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Binali YILDIRIM
DAĞITIM: İçişleri Bakanlığı
(Emniyet Genel Müdürlüğü)
(Jandarma Genel Komutanlığı)
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bölge Müdürlükleri
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
İlgili Sektör Kuruluşları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.