Habeler, haber
DOLAR
8,671 / 0,08
EURO
10,293 / 0,00
ALTIN
499,544 / 0,05
BİST
1.392,6 / 1,16
Güneşli
İstanbul: Güneşli
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Askerlik tecil (erteleme) şartları ve işlemleri nelerdir?

Askerlik tecil (erteleme) şartları ve işlemleri nelerdir?
Eklenme : 25 Temmuz 2014 3:29    Güncelleme : 05 Eylül 2017 12:58    Okunma : 61624

a aa

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir.

ERTELEME ESASLARI :

Lise veya dengi okul (açık lise, mesleki açık lise, çıraklık, iş okulu vb. dâhil) ile daha üst seviyedeki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, okullarına devam ettikleri sürece 29 yaş sonu esas alınarak,

– Yurt içi veya yurt dışında (öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip) öğrenim görenlerin askerlikleri, EK-C2 öğrenci durum belgesi ile önce okulun azami öğrenim süresi kadar,
– Bu süre sonunda mezun olamayanlar ise yıllık olarak 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihine kadar ertelenmektedir.

Öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesinde devam mecburiyeti ve üst üste aynı sınıfta iki yıl kalma gibi (açık öğretim dâhil) şartlar aranmamaktadır.
Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce okullara kayıt yaptıranların askerlikleri yukarıdaki esaslara göre öğrenci olarak ertelenecektir.

Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşını geçmeyecektir. Ancak, sevk edileceği tarihe kadar (30 yaş içinde) bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları mümkün olabilecektir.
Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olmaları halinde yoklamaları yapılmadan diğer anadal programındaki öğrenciliği devam ettiği sürece 29 yaş sonu esas alınarak ertelenmektedir.

Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt vb. durumlarının en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Öğrenci olarak askerlikleri erteli iken akademik yıl başında kayıt yeniletmeyenlerin ertelemeleri iptal edilmektedir. Bunlardan yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmeden yeniden okul kaydı yaptıranların askerlikleri 29 yaş sonu esas alınarak yukarıdaki esaslara göre yeniden ertelenmektedir. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra kayıt yenilettikleri takdirde askerlikleri ertelenmemektedir. (29 yaşından küçük olsalar dahi)

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim öğrencisi olarak askerliği erteli iken, ikinci öğretim olarak açıköğretim fakültesine kayıt yaptıranların askerlik ertelemeleri örgün öğretimdeki öğrenciliğine göre yapılmaktadır.
Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

İNTIBAK :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM’ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertelenir.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde öğrenim görenlerin kendi yönetmeliklerinde belirli bir süre yoksa, örgün lise öğrencilere verilen erteleme süresi kadar askerlikleri ertelenir. Örgün lisede öğrenim gördükten sonra ilişiği kesilerek açık öğretim lisesine yönlendirilenlerin askerlik ertelemeleri, örgün lisedeki öğrenim gördüğü dönemleri de dikkate alınarak ertelenir. (Örgün lisede kullandığı dönem/dönemler+Açık lisede kullandığı dönem/dönemler birlikte değerlendirilir.) Akşam liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar ertelenir. Kendi yönetmeliklerinde belli bir süre yoksa 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerdeki yönetmelikte belirtilen öğretim süreleri/dönemleri kadardır. (Özel/akşam ve açık liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen özel yönetmeliklerinde belli bir öğretim süresi yoksa, 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerin öğretim süresi kadardır. Genel liselerde de bir süre kısıtlaması yoksa, 29 yaşına kadar ertelenecektir.)

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlerin durumlarının Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce bildirildiği takdirde, öğrenciliğinin tanınması işlemlerinin tanınabilmesi amacıyla altı aylık ek süre verilmektedir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; kurs belgesinde belirtilen kursun biteceği tarihin 31 Aralık tarihine kadar 29 yaşını geçmemek üzere ertelenir.

Lise veya Yüksek okuldan Mezun Olanlar ile Fakülte ve Yüksek okullardan İlişiği Kesilenlerin Ertelemeleri :

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 36 ncı maddesi gereğince; dilekçe ile mezun olanların diplomalarını, fakülte veya yüksekokuldan ilişlikleri kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda,

– Lise ve dengi okul mezunlarının, yoklamaları yapılmadan askerlik çağına girdikleri tarihten itibaren, askerlik çağına girdikten sonra mezun olanların, mezun olduğu tarihten itibaren 3 yıl,

– 2-3 yıllık yüksek okul mezunları ile fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerin ise 2 yıl, süreyle askerlikleri ertelenmektedir.

***Bunlar erteleme süresi içerisinde bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanamaması/kayıt yaptırmaması halinde, ertelemesinin biteceği yılın (lise mezunları için üçüncü yıl içinde, fakülte ve yüksekokul terkler ile yüksekokul mezunlarının ikinci yıl içinde) 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. (Yükümlülerin cezalı duruma düşerek idari para ceza almamaları veya herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için, askerlik çağına girdikleri yıl yoklama kaçağı kalmadan erteleme yaptırmaları, ertelemelerin biteceği son yıl içinde de yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.)

 

Askerlik Nasıl Tecil Edilir? Askerlik Tecil Ettirme İşlemleri Nelerdir?

Tecil işlemleri sadece askerlik şubelerinden yapılıyor. E-devlet üzerinden veya herhangi bir kurum web sitesi üzerinden askerlik tecili şu an için yapılmamaktadır.

İkametinizin bulunduğu en yakın askerlik şubesine giderek askerliğinizi tecil etmek istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir. Askerlik şubesine gittiğinizde yanınızda bazı evrakları götürmeniz gerekmetedir.

Askerlik tecil işlemleri için gereken evraklar, belgeler nelerdir? listesi:

1- En son mezun olduğunuz okuldan alınmış mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopi
2- Kimlik ve 4 adet fotokopi
3- 6 adet vesikalık fotoğraf (askerlik şubesinde de fotoğrafınız çekilebilir ancak her şubede bu imkan bulunmayabiliyor.)
4- Ehliyet ve 2 adet fotokopi

 

ERTELEME SÜRELERİ

LİSE MEZUNLARI

DOĞUM
LİSEDEN
MEZUNİYET YILI
TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.
ERTELEME BİTİM TARİHİ
ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH
1992
2010
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2014
2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2014
02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)
2011
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2014
2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2014
02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)
2012
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2015
2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2015
02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)
1993

2011
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2015
2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2015
02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)
2012
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2015
2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2015
02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)
2013
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2016
2017 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2016
02 Ocak 2017 (Veya ilk mesai günü)

İKİ – ÜÇ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNLARI İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL TERKLER

DOĞUM
2-3 YILLIK OKUL MZ. VEYA FAK/ YÜK.OK.TERK YILI
TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.
SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ
ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH
1992
2010
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2013
2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2013
02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)
2011
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2013
2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2013
02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)
2012
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2014
2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2014
02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)
1988

2011
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2013
2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2013
02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)
2012
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2014
2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2014
02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)
2013
28’İNCİ MADDE
31 Aralık 2015
2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE
86’NCI MADDE
31 Aralık 2015
02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)
Askerlikleri her ne sebeple olursa olsun ertelenenlerden, erteleme süresinin bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanların (29 yaş sınırı içinde bulunmak kaydıyla) askerlikleri ertelenecektir.

Erteleme talep etmeyerek, askere gitmek isteyenler ile ertelenenler erteleme süresi içinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler.(Bakaya kalanlar dâhil),

Öğrenci iken askere gitmek için dilekçe ile talepte bulunanların yoklamaları yapılır ve askere sevkleri planlanır. Bunların okullarından ilişiklerinin kesilmesi istenmez. Öğrenimlerine devam edeceklerinden yeniden ertesi yıla bırakılmalarını talep edenlerin bu talepleri bir defaya mahsus kabul edilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya olmamak (sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar hariç) kaydıyla, o yıl ÖSYM sınavına katılacaklarını belgeleyenlerin sevkleri Kasım celbine kadar, meslek lisesi mezunu olarak yükseköğretim programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler ile uzman erbaş ve uzman jandarma yetiştirilmek üzere yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyenlerin sevkleri ise Kasım celbine kadar tehir edilir. (Erteleme süresi içinde olup, yoklama kaçağı-bakaya olanlar dahil) Bunlardan ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilenlere sevkin son gününden sonraki bir tarihte kayıt hakkı verildiği taktirde kayıt tarihinin son gününe kadar belge verilir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar bakaya takibine alınır. Meslek Yüksek Okulu ve Açık öğretim ön lisans programlarından mezun olarak, lisans programına devam edebilmek için “Dikey Geçiş Sınavına” girecekler ile sınavsız olarak kayıt hakkı kazananlardan, sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar Kasım celbine ertelenir.

Diploma Denkliği:

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliğinin kabul veya reddi, Yükseköğretim Kurulunun yetkisinde olduğundan, YÖK’ün denklik kararı (lisans düzeyinde, önlisans düzeyinde veya denkliğini kabul etmeme) sonucuna göre yükümlülerin statüleri belirlenmektedir.

ORTA VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ AZAMİ ÖĞRENCİLİK SÜRELERİ:

Öğretim kurumu

Eğitim öğretim süresi

Azami öğrencilik süresi

Orta öğretim kurumları

Yıl

Sömestr-dönem

Yıl

Sömestr-dönem

3

6

5

10

4

8

6

12

Yüksek öğretim kurumları

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere

2

4

4

8*

4

8

7

14*

5

10

9

18*

6

12

9

18*

*YUKARIDAKI AZAMI ÖĞRENIM SÜRELERI SONUNA KADAR MEZUN OLAMAYAN 29 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCILERIN, OKULDAN ALACAKLARI ÖĞRENCI DURUM BELGELERINI (EK-C2), KAYITLI BULUNDUĞU ASKERLIK ŞUBELERINE HER YIL GÖNDERMELERI ŞARTIYLA 29 YAŞI SONUNA KADAR ASKERLIKLERI ÖĞRENCI OLARAK ERTELENIR.

YILLAR İTİBARİ İLE 29 YAŞ SINIRINDA OLDUĞUNDAN DOLAYI ASKERLİKLERİ ERTESİ YILA TERK EDİLMEYECEK DOĞUMLULAR:

Yıl
Doğum Tarihi

2012

1983

2013

1984

2014

1985

2015

1986

2016

1987

2017

1988

2018

1989

2019

1990

2020

1991

2021

1992

2022

1993

2023

1994

2024

1995

Örnek-1: 1993 doğumlu yükümlü 01.01.2012 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında liseden mezun olmuş ise askerlik çağına girdiği yıl dikkate alınarak askerliği 3 yıl süreyle 31.12.2015 tarihine kadar ertelenmekte ve 2016 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi tutulmaktadır. 24 Şubat 2013 tarihine kadar lise mezunu olduğuna dair diploması ile askerlik şubesine müracaat etmemiş ise yoklama kaçağı kalacağından (ertelemesinin bittiği 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yoklama yaptırarak), 02 Ocak 2006 tarihinde askere sevk edilecektir.

Örnek-2: 1992 doğumlu yükümlü 01.01.2011 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve 01.08.2011 tarihinde kaydı silinmiş ise, erteleme talebinde bulunması halinde, 2 yıl süreyle askerliği 31.12.2013 yılına kadar ertelenecektir. Ertelemesinin biteceği 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklaması yapılarak 2014 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi olacaktır. 01 Ocak 2011-24 Şubat 2012 tarihleri arasında yüksekokul terk olduğuna dair belgeyle müracaat etmeyerek 24 Şubat 2012 tarihinden sonra gelerek erteleme talep etmesi halinde ise 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklama kaçağı (86.md.tâbi) olarak yoklama yaptırdığında, 02 Ocak 2014 tarihinde askere sevk edilecektir.

 
SENDE YORUM YAP !
Bu Habere 15 Yorum Yapılmıştır.
 • Mervan diyor ki ;
  18 Ocak 2013 10:40

  merhaba öncelikle çok teşekkür ederim bir sorum olacak 07.03.1993 tarihi doğumluyum Açık öğretim lisesinden tecil etme hakkım var acaba son tecil hakkım hangi tarihte ocağın sonuna kadar diye bir duyum aldım sizin de bilginiz varsa söylermisiniz.

 • huseyin diyor ki ;
  06 Ekim 2014 18:55

  08/07/2011 tarihinde liseden mezun oldum tabiki okuldan mezundan once okul 1 yil tecil ettirdi 01/01/2015 de tecilim sona ermekdetir 28/08/1990 dogumluyum tacil hakkim varmidir bedelli yapmak istiyorum yardimci olursaniz sevenirim 3 ay kaldi tecilim bitmesine

 • canan diyor ki ;
  14 Ekim 2015 19:35

  Benim oğlum açık liseden sınava giriyor kıredisi 11kaldı ocak ayında tekrar sınava girecek yaşı 20aralık ayın da askere gidermi. tecil ettirmek istiyoruz nasıl olacak bana bilgi verirmisiniz

 • yasar diyor ki ;
  19 Ocak 2016 19:17

  Ben uni kaydi yapmadim hazirlaniyom askerlik geldi tecil edebilirmiyim yoksa edemezmiyim

 • Ali durak diyor ki ;
  20 Ocak 2016 23:59

  Ben şuan 21 yaşındayım ikimyıllık bir üniv. Normal sürede bitiremedim 3. Yılıma uzadı diplomayı almam için bir dersim var ama aynı zamanda askerlik için tecilimi nasıl sürdürebilirim allttan dersimi vermezsem tecilim devam edermi

 • admin diyor ki ;
  21 Ocak 2016 10:39

  Öğrenim gördüğünüz sürece teciliniz devam eder.

 • Serkan diyor ki ;
  23 Ocak 2016 15:27

  Uni kaydim yok . tecilim 1 ocak itibariyle bitti . 93 dogumluyum askerlik kagidim geldiyse nasil erteleyebilirim?

 • sergen diyor ki ;
  23 Mart 2016 13:04

  merabalar bn ocak 1993 dogumluyum 4 yıllık üni mezunuyum malum bas belamız kpss ye hazırlanıyorm ilk yıl da olmazsa ikinci yılda da olmazsa malum bi iş sıkıntım olacak ve iş sorununu askere gitmeden çözmek istiyorum 2 yıldan sonra tekrar uzatma şansım var mı acaba bilgi verirseniz sevinirim

 • azat demir diyor ki ;
  01 Haziran 2016 15:12

  09.12.1987 doğumluyum askerlik yoklamam geldi acık öğretime 1.dönem gıttım 2ncı dönem gıtmedım şu an okumuyorum ama tercıhım 31 aralık 2016 tarihine kadar yazıyo yoklama kağıdımda eğer 31 aralıkta askere gıtmek istersem 2017 nın kaçıncı ayında askere gıdecem yanı asker olucam teşekkürler

 • Mumin diyor ki ;
  10 Eylül 2016 13:48

  Mrb ben 1993 doğumluyum 31 2015 tecilim bitti. 2016 ösym sınavına girdim puan yaptım terciler de okul kazandım ve açıktan Eskişehir and Ünv tuttu okula kayıt olmam için askerlik durum belgesi isteniyor ben bu durumda tecil yapabilirmiyim bilginiz varmı

 • Enes diyor ki ;
  23 Eylül 2016 12:36

  Öğrenim durumunu devam ettiği sürece tecil devam eder, diyorsunuz ama, her sene yenilemek gerekiyor. Ben 2. Dönemden kayıt yaptırmak istiyorum. Son gün ne zaman acaba

 • Mert Ali Akar diyor ki ;
  10 Kasım 2016 23:15

  Merhaba. Ben Açık öğretim Lisesi okumaktayım. Her Yılın Aralık Ayında Askerliğimi Tecil ettirebiliyordum. Fakat bu sene günler değişmiş 24 Ocak olmuş 31.12.2016 Tarihine kadar askerlik yönünden bir sakıncam yok fakat 24 Ocakta ettireceğim tecil kabul olurmu ?

 • adem diyor ki ;
  16 Kasım 2016 16:16

  mrb admin ben ek c2 belegsi aldım daha önce tecil eetirdim tekrar yaptıcam ama dönem 14 yaparlar mı

 • HASAN diyor ki ;
  24 Kasım 2016 15:17

  merhabalar,
  lisans mezunu olduktan sonra iki yıl teccil verdiler bu hakkımda mayıs 2017 de bittiyor.
  şuan özel bir firmada ön muhaseci olarak çalışıyorum. işyerinde dolayı tecil hakkım var mı , başka ne şekilde tecil hakkı alabilirim. tşk.

 • Polat diyor ki ;
  13 Aralık 2016 3:43

  1994 doğumluyum ,2014 te 2 yıllık bilgisayar proğramcıılığı mezunuyum mezun oldugumda askerliğim gelmıştı bilgisayar proğramcılığı diplomamı goturup tecil ettim ocak 2017e kadar , şimdi ise yine 2 yıllık yaşlı bakım okuyorum Lakin ben askerlik subesine gitim dedimki benım tecılım ocakta bitiyor ben suan yaslı bakım okumaktayım tecil yapmak istiyorum beyefendinin ise bana dediği tek şey tecil edemiyorsun demesi ( arkadaşlar lütfen yardım edin hem okuyup hem calısmaktayım nasıl tecil edebilirim.?

 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik