Tartışmalara neden olan düzenleme tasarıdan çıkarıldı

Tartışmalara neden olan düzenleme, TBMM Adalet Komisyonunda tasarıdan çıkarıldı.
TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın cinsel istismar önergesinin tasarı metninden çıkarılması gündemiyle toplandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı toplantının başında komisyon üyelerine Sinan Kocaoğlu’nun ’Yargı Kararları Işığında Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ kitabı dağıtıldı.

“CUMHURİYET TARİHİNDE EN BÜYÜK REFORMLARI YAPAN HÜKÜMET OLDUK”
Adalet Bakanı Bozdağ, toplantıda yaptığı konuşmada tasarıya Meclis Genel Kurulunda geçici maddeyle eklenen fıkra üzerinde hem parlamento içinde hem parlamento dışında önemli tartışmalar yaşandığını anlatarak, “Ciddi eleştiriler, öneriler dile getirildi. Bu hem kendi içimizde hem de diğer kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldı. Bu tartışmalar sonunda bizim muradımız dışında bu eklenen fıkranın bir algı kurbanı olduğunu çok net bir şekilde görme durumu söz konusu oldu. Esasında AK Parti hükümetleri olarak biz erken yaşta evlilikleri önlemek konusunda Cumhuriyet tarihinde en büyük reformları yapan hükümet olduk” açıklamasında bulundu.
Bu düzenlemelerin cezaların caydırıcılığı hesap edilerek yapılmış, erken yaşta evliliklerin önlenmesi, kadın ve çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler olduğunu belirten Bakan Bozdağ, “Kanunlar, toplumlarda bir kültürün oluşmasına, gelişmesine ve değiştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Fakat takdir edersiniz ki yüzyıllardır bizim toplumumuzda varolan erken yaşta evlilik gerçeğini 2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ile 2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’un birdenbire tamamen değiştirmesi ve herkesi aynı noktaya çekmesi oldukça güçtür. Bu kültür nasıl zaman içinde oluştuysa bunun değişmesi, ortadan tamamen kalkması da zaman alacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin parlamentonun gerekli düzenlemeleri yapmasıyla ilgili kararlarına da değindi.

“TOPLUMDA BU DÜZENLEMENİN YAPILMAMASI KONUSUNDA GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE BİR KONSENSÜS OLUŞTU”
“BİMER’e, Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gelen yüzlerce mektup var” diyen Bozdağ, “Bütün bunlar Türkiye’de bu anlamda ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Siyaset de sorun çözme sanatıdır. Bir sorun varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Bu önerge esasında Aile Komisyonunun, Anayasa Mahkemesinin, BİMER’den, CİMER’den ve Bakanlıklarımıza iletilen toplumsal, bireysel taleplerin aynı zamanda bütün partilere de bunların gittiğini düşünüyorum. Bizim yaptığımız şey; bu sorunu çözmeye dönük, bir defa uygulanacak geçici bir düzenlemeydi. Kesinlikle tecavüzcülere af getiren bir düzenleme değildi. Tecavüzcülerle alakalı bir düzenleme olmadığı halde maalesef kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle biz meramımızı anlatamadık, başkaları daha iyi anlattı, şu oldu, bu oldu. Ama toplumda bu düzenlemenin yapılmaması konusunda gözle görülür şekilde bir konsensüs oluştu. Biz AK Parti olarak bugüne kadar toplumdan gelen her sese kulak verdik, adımlarımızı toplumun taleplerine, beklentilerine göre attık. Bu konuda esasında iyi niyetli ve doğru olan bir düzenlemeyi, toplumsal bir sorunu çözen düzenlemeyi milletimizden gelen tepkiler eleştiriler, önerileri dikkate almak suretiyle geri çekmek olarak gerçekleştiriyoruz. Esasında biz burada milletimizin talebine uyuyoruz, doğruyu yapmaktan vazgeçerek” ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ’ın konuşmasının ardından milletvekilleri söz alarak konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Düzenleme, Komisyondaki görüşmelerin ardından Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıdan çıkarıldı.
(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.