Habeler, haber
DOLAR
6,896 / -0,04
EURO
8,130 / -0,43
ALTIN
447,745 / 0,18
BİST
1.087,1 / -3,53
Güneşli
İstanbul: Güneşli
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Türk -İş, Milletvekillerinden Kiralık İşçilik Yasasının Çekilmesini İstedi

Türk -İş, Milletvekillerinden Kiralık İşçilik Yasasının Çekilmesini İstedi
Eklenme : 05 Ağustos 2009 13:50    Güncelleme : 05 Ağustos 2009 13:50    Okunma : 562

Türk-iş, “Kiralık İşçi Düzenine İlişkin Türk-İş Görüş ve İtirazları” konulu dosyayı tüm milletvekillerine göndererek, “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin çekilmesini istedi. Türk-İş, söz konusu dosyada itirazlarını ve gerekçelerini bir bir sıraladı.
Türk-İş, “İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili bir dosya hazırlayarak TBMM’de tüm milletvekillerine gönderdi. Türk-iş tarafından gönderilen dosyada, söz konusu değişikliğin iş piyasasına etkilerine dikkat çekildi. Hazırlanan dosyada, “kiralık işçilik” olarak adlandırılan yasasının çıkması halinde iş piyasasının düzeni bozulacağını belirten Türk-İş, işgücü piyasasında emeğin bir meta olmadığı için, bir mal gibi alınıp satılamayacağına işaret etti. Türkiye’nin özel istihdam bürolarını özümseme sürecinde olduğu sırada ani bir gelişme ile bu bürolara istihdam ettikleri işçileri kısa sürelerle başka işverenlere kiralamaları imkanının getirildiğine işaret eden Türk-İş işçi kiralanmasının şu sorunlara açacağına dikkat çekti:

-Emeğin meta haline gelmesi,

-İşçilerin kazanç konusu olması,

-İşsizlerin istismar edilmesi,

-İşçilerin insan onuruna yakışmayacak koşullarda çalıştırılması,

-İşçi simsarlığına yol açılması,

-İşyeri kavramının ortadan kalkması,

-İş güvencesinin ortadan kalkması,

-İşçilerin örgütlenme hakkının ortadan kalkması,

-Grev hakkının kullanılamaz hale gelmesi,

-İşyerinde aynı işi yapan farklı statüde iki işçi grubu oluşması,

-“GREV HAKKI İŞÇİLERİN ELİNDEN ALINACAK”-

Söz konusu kapsamda özel istihdam bürolarının, istihdam ettikleri insanları başka işverenlere kiralama düzenini bir hak olarak elde etmeleri ile bu büroların birer işçi simsarı haline geleceğini ifade eden Türk-İş, söz konusu düzenin işçilerin sömürülmesine, işsizlerin ise istismar edilmesine neden olacağını belirtti. Kiralık işçi uygulaması ile sendikal örgütlenmenin de engelleneceğini kaydeden Türk-İş, bu durumda grev hakkının kullanılmasının da önüne geçileceğini savundu. Bu durumda devredilen işçi için ücret ödeme yükümlülüğünün sadece grev ve lokavt haline has olması nedeniyle işçinin daha fazla sömürülmesine yol açacağını ifade eden Türk-İş, “Öte yandan, kiralık işçi uygulaması ile grev yasakları genişletilmiş olacaktır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki grev yasaklarından kurtulmak isteyen Türkiye örgütlü işçilerin 4’te 1’ini grev yasaklarına sokan bir düzenlemeyi nasıl kabul edecektir?” açıklamasında bulundu.

4857 sayılı İş Kanunu ile işçinin işinin güvence altına alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Türk-İş, milletvekillerine sunduğu dosyada, “Özel istihdam bürosunun işçisini koruyarak direneceğini düşünebilir misiniz? Kiralayan işveren özel istihdam bürosunun müşterisi olduğu için “müşteri daima haklıdır’ ilkesi işleyecek ve daima kiralık işçi ezilecektir. Zaten kiralık işçiler belirli ve kısa süreli kiralanacakları için iş güvencesinin kapsamı dışında da kalacaklardır” denildi.

-“İŞÇİLER KÖLE OLACAK”-

Söz konusu yasa kapsamında işyeri kavramının da ortadan kalkacağını belirten Türk-İş, kiralık işçi düzeninin insanın köle olarak alınıp satıldığı geçmiş zamanları hatırlattığı savunuldu. Türk-İş’in kiralık işçi dosyasında, “İşini bitiren köleyi beslemek maliyetine katlanmak yerine ihtiyacı olan başka birisine satmak köle sahibi için rasyonel davranış olacaktır. Kiralık işçi de tıpkı bir köle gibi elden ele geçecek, insan olduğu unutulacak ve bir meta gibi satılacaktır. “Her şey insan için’ diyenler; ya da “yaratılmışların en kutsalı insan’ diyenler, insanı mal haline getiren bu düzeni içlerine nasıl sindireceklerdir? İnsanına saygısını kaybetmiş bir toplumun kültür değerlerinden, millet olma vasfından bahsetmek mümkün müdür? Bütün dünyanın yaşadığı ekonomik krizin temel nedeni ahlaki olmayan bir dizi kurgulama değil midir?” sorularını sordu.

Söz konusu yasa kapsamında işçilerin kazanç konusu haline geleceğine de dikkat çeken Türk-İş, işçilerin “insan onuruna yakışmayan” koşullarda çalıştırılacağının da altını çizdi. Kayıt dışı çalıştırmanın da söz konusu yasa kapsamında artık yasallaşacağını ifade eden Türk-İş, “Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları işçilerin ezici bir çoğunluğunun asgari ücret ile çalıştıklarını göstermektedir. Bu görüntünün içerisinde kayıtlı ekonominin kayıt dışılığı yatmaktadır. İşçilerin çalışma süreleri noksan gösterilmekte, işçilerin ücretleri primden kaçmak için düşük gösterilmekte vb. uygulamalar herkesçe bilinmektedir. Kiralık işçi uygulamasının kayıt dışılığı azaltacağını söylemek büyük bir yanlıştır. Bu düzen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmakta olan birçok işçinin işlerini kaybetmesine ve sonra bir bölümünün kiralık işçi olarak aynı işyerine dönmesine neden olacaktır. Daha düşük ücret, daha düşük vergi, daha düşük sigorta primi ödenecektir. İşçiler ve devlet kayba uğrayacaktır” açıklamasında bulundu.

Türk-İş, söz konusu dosyada, Meclis’in kiralık işçi düzenini bu ülkenin işçisine “reva” görmemeleri gerektiğini kaydederek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu konudaki uyarısını dikkate alarak yasa değişikliğini reddetmelerini istedi.Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
Yorum yapma kapalı.
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ