Gayrimenkulde Yeni Dönem Gayrimenkul Sertifikaları

7 Mart 2017 tarih, 30000 Sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (Vıı-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girmiştir. Gayrimenkul sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası ile konut projeleri artık paylar halinde satılabilecek…
Yeni yürürlüğe giren yasayla yapılan haberlerde metrekare satış yapılacağı bilgileri dolaşmakta iken aslında pay olarak satış yapılacağı beyan edilmiştir.
Söz konusu finansman modelinde inşaat firmalarının faiz yükü azaltılırken, orta ve düşük gelir grubundaki insanlarında 1. Sınıf projelerden taşınmaz sahibi olmaları sağlanacak. Sadece konut için değil iş yeri içinde aynı finansman modelinden yararlanabilecek.
Peki her firma gayrimenkul sertifikası alabilecek mi?
Projeleri için gerekli tüm yasal izinleri alan inşaat firmalarının projelerini SPK(Sermaye Piyasası Kurulu)’ya sunması ve bu projenin maliyetini karşılayacak tutara kadar sertifika ihraç edebilecekler. Borsa İstanbul’da işlem görecek senetler için alım yapılabilecek.

İlk gayrimenkul sertifikası…
TOKİ güvencesiyle ilk proje Başakşehir de 29-31 Mart 2017 tarihlerinde 42,50 TL’den pay satışı yapılacaktır. Proje içerisinde 9 blokta 723 adet 49 m2 ile 231 m2 alanlı olarak pazarlanan daireler bulunmakta olup, bunlardan 218 adet daire gayrimenkul sertifikası kapsamında işlem görecek. Bu da 3 milyon 370 bin adet pay ve hasılat toplamı 143 milyon 239 bin 280 Türk Lirasına karşılık gelmekte. Proje genelinden en düşük satış m2 birim fiyatların 4200.-TL olduğu beyan edilmiştir. Projedeki pay sahipleri, inşaatın yapım süresinde 36 ay sonunda projeden istedikleri dairenin pay miktarı kadar senedi toplayarak daire satın alabilecek. Satış vaadi sözleşmesi ile birlikte daire borsa işlemlerinden çıkarılacak, proje tamamlandığında daire satın almak istemeyenler ise 36 ay boyunca diledikleri zaman pay senetlerini başka yatırımcılara devredebilecek. Ayrıca proje tamamlandığında inşa edilen gayrimenkuller açık artırma ile satılıp elde edilen gelir pay sahiplerine payları oranında dağıtılabilecek
Söz konusu finansman modelinde müşteri açısından en önemli nokta projelerin satış m2 birim değerlerinin gerçeğe aykırı olarak yüksek beyan edilmesidir. Bunun için inşaat firmaların daha önceki inşaatları, bölge rayiçleri, emsal projelerdeki satış bedelleri, projelerin artı ve eksi yönleri incelenmelidir. Projelerin çoğalmasıyla sistemin daha iyi anlayacağımız muhakkaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.