Kültür harcamaları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı ’kültür ekonomisi’ verilerini açıkladı.
Verilere göre kültür harcamaları, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 6,5 artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 61,5, özel harcamaların payı ise yüzde 38,5 oldu.Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 1,4 oldu. Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılına yüzde 1,5 iken, 2015 yılında yüzde 1,4’e düştü.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARI YÜZDE 19,8 ARTTI
Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 19,8 artarak 20 milyar 246 milyon 419 bin TL oldu. Harcamaların yüzde 72,7’sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 27,3’ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARI İÇİNDE MİMARLIK ALANININ PAYI YÜZDE 27,6 OLDU
Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 27,6, kültürel ve doğal miras yüzde 18, temel alanlara ayrılmayanlar yüzde 14,9, kitap ve yazılı basın yüzde 11, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 10,6, gösteri sanatları yüzde 10,1, kültürel eğitim yüzde 3,3, kütüphane ve arşiv yüzde 2,7 ve diğerleri yüzde 1,8 paya sahip oldu.
Hanehalkı kültür harcamaları yüzde 10,5 azaldı. Özel harcamaların yüzde 97,3’ü hanehalkları, yüzde 2,7’si ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı. Hanehalkı kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 10,5 azalarak 12 milyar 356 milyon 651 bin TL oldu.

HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMASININ YÜZDE 30,1’İ TELEVİZYON-TV YAYIN GİDERLERİNE YAPILDI
Hanehalklarının 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 30,1, veri işlem ekipmanları yüzde 13,8, kitap, gazete ve dergi yüzde 13, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12,4, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 9,3, sinema, tiyatro ve konser yüzde 5,7 ve diğerleri yüzde 15,7’lik paya sahipti.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN YÜZDE 39’U MİMARLIK ALANINDA FAALİYET GÖSTERDİ
Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2015 yılında girişimlerin yüzde 39’u mimarlık, yüzde 16,8’i yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 12,5’i yayımcılık, yüzde 11,6’sı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,4’ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 4,5’i programcılık ve yayıncılık ve yüzde 5,2’si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ YÜZDE 19,1 ARTTI
Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 12,3 artarak 23 milyar 241 milyon 33 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 19,1 artarak 6 milyar 957 milyon 163 bin TL oldu.

KATMA DEĞER KATKISININ YÜZDE 23,7’Sİ PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK ALANINDA OLDU
Kültürel sektörler içinde 2015 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; yüzde 23,7’si programcılık ve yayıncılık, yüzde 23’ü yayımcılık, yüzde 19,6’si sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 18,5’i mimarlık, yüzde 11,4’ü yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence ve yüzde 3,8’i diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.

KÜLTÜREL MAL İHRACATI 17 MİLYAR 848 MİLYON 104 BİN TL OLDU
Kültürel mal ihracatı 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 9,4 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 9,3 ve ikincil mal ihracatında yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. 2015 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,6 oldu.
Kültürel mal ithalatı 14 milyar 788 bin TL oldu. Kültürel mal ithalatı, 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 3,6 arttı. Ana mal ithalatı yüzde 6,8 azalırken, ikincil mal ithalatında yüzde 11,2 arttı. 2015 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,5 oldu.
Kültürel alanlara göre ihracatta en büyük pay el sanatlarında oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2015 yılında 12 milyar 483 milyon 434 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 70 oldu.
Kültürel alanlara göre ithalatta en büyük pay görsel ve işitsel medyada oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2015 yılında 7 milyar 750 milyon 293 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 55,4 oldu.
(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.