Küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistikleri açıkladı

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2 milyon 677 bin girişim faaliyet gösterdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ’Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın yüzde 73,5’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,1’ini, cironun yüzde 62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 53,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise yüzde 55’ini oluşturdu.
Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2014 yılında KOBİ’lerin; yüzde 39,2’si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 15,4’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,4’ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.
Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerin 2014 yılında istihdam payı yüzde 26,9, maaş ve ücret payı yüzde 23, ciro payı yüzde 49,6, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 26,1 ve maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.
Küçük ve orta büyüklükte imalat sanayindeki girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 59,7’si düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler istihdamın yüzde 54’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin ise yüzde 43,4’ünü oluşturdu.
KOBİ’ler büyüklük grubu ayrıntısında incelendiğinde,1-19 kişi çalışan girişimlerin yüzde 60,4’ü düşük teknoloji, yüzde 31,1’i orta-düşük teknoloji, yüzde 8,3’ü ise orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. Buna karşılık 20-49 kişi çalışan girişimlerde bu paylar sırasıyla yüzde 53, yüzde 28,4, yüzde 17,6 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde yüzde 49,7, yüzde 31,4 ve yüzde 17,4 oldu.
İhracatın, 2015 yılında yüzde 55,1’i, ithalatın ise yüzde 37,7’si 1-249 çalışanı bulunan girişimler tarafından gerçekleştirildi. İhracatta, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,7 iken, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,3, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 17,1 oldu. Çalışan sayısı 250+ olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 44,8 olarak gerçekleşti.
Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ihracatının yüzde 59,3’ü ticaret sektöründe,yüzde 36’sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.
KOBİ’lerin ithalattaki payı yüzde 37,7 oldu. İthalatta, 2015 yılında 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,3, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 18,2 oldu. Çalışan sayısı 250+ olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,3 olarak gerçekleşti.
Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ithalatının yüzde 59,6’sı ticaret sektöründe, yüzde 33,1’i ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.
KOBİ’ler tarafından 2015 yılında yapılan ihracatın yüzde 49’u Avrupa Birliği (AB-28) ülkelerine, yüzde 34,5’i Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının yüzde 50,4’ünü AB-28 ülkelerinden, yüzde 39,5’ini Asya ülkelerinden yaptı.
KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92,3’ünü imalat sanayi ürünleri oluşturdu. KOBİ’lerin 2015 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı yüzde 16, tekstil ürünlerinin payı yüzde 10,1 ve ana metallerin payı yüzde 9,2 oldu. KOBİ’lerin 2015 yılı ithalatında ise öne çıkan ürünler, yüzde 16,5 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 13,1 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar ve yüzde 10,5 ile ana metaller oldu.

GAYRİSAFİ YURTİÇİ AR-GE HARCAMASI 2015’TE 20 MİLYAR 615 MİLYON TL
Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında 20 milyar 615 milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 17,7’si KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 122 bin 288 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 27,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi.
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması(1) 2016 yılı sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 93,7’si internet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ’lerde yüzde 93,5 oldu.
Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı 2016 yılında yüzde 95,9, web sayfası sahiplik oranı ise yüzde 66 iken KOBİ’lerde aynı oranlar sırası ile yüzde 95,8 ve yüzde 65,2 oldu.
Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı 2015 yılında yüzde 86,2 iken KOBİ’lerde bu oran yüzde 85,9 oldu. Girişimlerin yüzde 11,9’u 2015 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ’lerde bu oran yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.
(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.