Büyüme neden beklenenin altında ?

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kötü hava koşullarının üçüncü çeyrekte büyümenin zayıf kalmasına yol açtığını açıkladı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 2014 yılı III. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Babacan, yazılı olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “2014 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) büyüme rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmıştır. Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1,7 oranında büyüme kaydetmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme hızında ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Böylece 2014 yılı ilk dokuz ayında GSYH reel olarak yüzde 2,8 büyüme kaydetmiştir”.
2014 yılı üçüncü çeyreğinde sanayi katma değeri yüzde 2,7; hizmetler sektörü katma değeri ise yüzde 3,1 oranında artış gösterdiğini açıklayan Babacan sözlerine şöyle ifade etti: “Böylece tarım dışı GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimin azalması, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH büyümesini sınırlandıran bir etken olmuştur. Alınan politika tedbirleri sonucunda 2014 yılı ilk çeyreğinde başlayan iç ve dış talep arasındaki dengelenme sürecinin yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreğinde net dış talep büyümeye 2,5 yüzde puan katkı yaparken; toplam yurtiçi talep negatif 0,8 yüzde puan katkı sağlamıştır.

CARİ AÇIKTA KAYDA DEĞER DÜŞÜŞ
2014 yılı üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,2 oranında büyüme kaydedilmiştir. Bu dönemde cari işlemler açığında kayda değer bir düşüş gerçekleşmiştir. 2013 yılsonunda yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşen cari işlemler açığının milli gelire oranı, 2014 yılı üçüncü çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,8 seviyesine gerilemiştir. 2014 yılı ilk dokuz ayında yıllıklandırılmış olarak net enerji hariç cari işlemler açığında, 2013 yılsonuna göre 19,0 milyar dolar seviyesinde iyileşme gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığında süregelen iyileşme eğilimini desteklemesi beklenmektedir. 2014 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre ilave 1 milyon 258 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. Söz konusu dönemde; istihdamın yıllık bazda yüzde 5,0 oranında güçlü artış göstermesinde en temel etken; yıllar boyunca uygulanan aktif işgücü programları ve tutarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir makroekonomik politikalar sonucu tesis edilen güven ve istikrar ortamı olmuştur”.
2002 yılından bu yana makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla uygulanan isabetli politikaların yanı sıra önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme yapısının güçlendirilmesi ve potansiyel büyümenin artırılması için yapısal reformların da kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektiğini açıklayan Babacan “Bu kapsamda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ile gündeme alınan 25 alanda Öncelikli Dönüşüm Programları ve bu programların uygulamaya geçirilmesine yönelik olarak eylem planları hazırlanmıştır. Eylem planları, öncelikli dönüşüm programlarının hayata geçirilmesine yönelik olarak yıllık performans göstergelerini, politikaları, eylemleri ve eylemlerin süresini, sorumlu ve ilgili kuruluşları içerecek şekilde oluşturulan kapsamlı uygulama belgeleridir” şeklinde açıklamada bulundu.
(İHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.