Öğretmenlere Göre SBS Öğrencileri Dershaneye Yönlendiriyor

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), SBS’nin değerlendirilmesine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. SBS uygulamasının ilköğretim öğretmenleri tarafından değerlendirilmesine ilişkin gerçekleştirilen ankete 1103 öğretmen katıldı. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 13’ü 1-5 yıl arası, yüzde 26.9’u 6-10 yıl arası, yüzde 29.9’u 11-15 yıl arası, yüzde 30.2’s ise 16 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip.

Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 28’i SBS uygulamasının kesinlikle gerekli olduğunu, yüzde 21.3’ü gerekli olduğunu düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde 21.2’si ise SBS’nin kısmen gerekli olduğunu, yüzde 10.8’i gerekli olmadığını ve yüzde 18.7’si kesinlikle gerekli olmadığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 20.7’si SBS’nin öğrencilerin bilgi düzeylerini kesinlikle ölçmeye yönelik bir uygulama olduğunu, yüzde 29.6’sı ölçmeye yönelik bir uygulama olduğunu, yüzde 24.1’i kısmen ölçmeye yönelik bir uygulama olduğunu, yüzde 10.3’ü ölçmeye yönelik bir uygulama olmadığını ve yüzde 15.3’ü kesinlikle ölçmeye yönelik bir uygulama olmadığını ifade ediyor.

-ÖĞRENCİLER SBS NEDENİYLE DAHA ÇOK SINAV STRESİ YAŞIYOR-

Öğretmenlerin yüzde 6.5’i SBS’nin eğitim sistemine katkısı bakımından okul dışı kurumlara bağımlılığı azaltacağını, yüzde 12.6’sı okula yönelmeyi artıracağını ve devamsızlığı azaltacağını, yüzde 26.8’i ise öğrencilerin çalışma performansını artıracağını düşünüyor. Bütün bu katkılarının olacağını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 15.5’i bulurken, öğretmenlerin yüzde 38.5’i ise SBS’nin hiçbir katkısının olacağını düşünmediğini vurguladı.

Ankete katılanların yüzde 34.3’ü SBS’nin öğrenciler üzerinde bırakacağı etki bakımından daha başarılı olacağını, yüzde 4.7’si hiçbir etkisinin olmayacağını, yüzde 38.3’ü daha çok sınav stresi yaşayacaklarını, yüzde 22.7’si ise sosyal yönlerinde zayıflamaya neden olacağını düşünüyor.

-ÖĞRETMENLER, SINAV SAYISINI YÜKSEK BULUYOR-

Ankete çalışmasına katılan öğretmenlerin yüzde 12.4’ü öğrencilerin bu kadar çok sınava tabi tutulmasını kesinlikle doğru bulduğunu, yüzde 15.8’i de doğru bulduğunu belirtti. buna karşın öğrencilerin bu kadar çok sınava tabi tutulmasını kısmen doğru bulanların oranı 23.3 olurken, öğretmenlerin yüzde 20.7’si doğru bulmadığını, yüzde 27.8’i ise kesinlikle doğru bulmadığını ifade ediyor.

-ÖĞRETMENLER: SBS DERSHANEYE YÖNLENDİRİYOR-

Öğretmenlerin büyük bir bölümü ise SBS’nin öğrencileri dershanelere yönlendirdiğini savunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 58.1’i SBS’nin öğrencileri “kesinlikle” dershanelere yönlendirdiğini düşünürken, yüzde 16.6’sı da dershanelere yönlendirdiğini, yüzde 14.3’ü kısmen dershanelere yönlendirdiğini belirtiyor. Buna karşın öğretmenlerin sadece yüzde 11’i gibi küçük bir bölümü SBS’nin öğrencileri dershanelere yönlendirmediğini ve kesinlikle yönlendirmediğini düşünüyor. Buna göre, SBS’nin öğrencileri dershanelere yönlendirdiğini düşünen öğretmenlerin oranı 74.7’ü buluyor. Kısmen düşünenlerin oranı da dikkate alındığında, öğretmenlerin yüzde 89’u SBS’nin öğrencileri dershanelere yönlendirdiğine inanıyor.

Öğretmenlerin yüzde 20.3’ü dershaneye gitmeyen öğrencilerin SBS’de kesinlikle başarılı olabileceğini, yüzde 26’sı başarı olabileceğini, yüzde 26.7’si kısmen başarılı olabileceğini, yüzde 14.3’ü başarılı olamayacağını ve yüzde 12.6’sı kesinlikle başarılı olamayacağını düşündüklerini kaydediyor.

Araştırmadaki öğretmenlerin yüzde 19.1’i SBS’nin özel okullara kesinlikle rağbeti artıracağını, yüzde 21.1’i rağbeti artıracağını, yüzde 19’u kısmen rağbeti artıracağını, yüzde 30.5’i rağbeti artırmayacağını ve yüzde 10.2’si kesinlikle rağbeti artırmayacağını düşündüklerini dile getiriyor.

-ÖĞRENCİLER SBS İÇİN DERSHANEYE GİDİYOR-

Araştırmaya göre, 6. sınıftaki öğrencilerin yüzde 33’ü, 7. sınıfların yüzde 39.3’ü ve 8. sınıfların yüzde 49.3’ü SBS için dershaneye gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2008 yılında öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 6. sınıfların yüzde 22.9’u ve 7. sınıfların yüzde 31.3’ü SBS için dershaneye gittikleri ortaya çıkmıştı. Bu sonuçlara göre, 6. sınıflarda yüzde 10.1’lik ve 7. sınıflarda yüzde 8’lik bir artış söz konusu. Araştırmaya göre, 2008-2009 örgün eğitimdeki 6, 7 ve 8. sınıflardaki öğrencilerin yüzde 40.2’sinin SBS için dershaneye gittiği ortaya çıktı.

-ETYEMEZ: “DURUM ÇOK VAHİM”-

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, SBS’nin öğrenciler üzerinde bırakacağı etki bakımından öğretmenlerin düşüncelerinin önem arz ettiğini ifade ederek, “Öğretmenler SBS’nin öğrencileri daha başarılı yapacağını ama bunun yanında daha çok sınav stresi yaşayacaklarını ve sosyal yönlerinde zayıflamaya yol açacağını düşünmektedir. Öğretmenler öğrencilerin bu yaşta bu kadar çok sınava tabi tutulmasını doğru bulmamaktadır. Bunlar çok önemlidir. Çünkü öğrenciler gelecekte stresle mücadele eden ve sosyal yönü olmayan yetişkinler olarak toplumda yer alacaklardır” dedi. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun SBS’nin öğrencileri dershanelere yönlendirdiğini düşündüğüne dikkat çeken Etyemez, “Bu çok vahim bir durumdur. Veliler çocuklarını dershanelere göndermeye mecbur bırakılmaktadır. Öğretmenler arasında dershaneye gitmeyen öğrencilerin SBS’den başarılı olabileceği görüşü hakimken, bu kadar çok öğrencinin dershaneye gitmesinin sebeplerinin irdelenmesi gerekir. Bu uygulamanın katsayıları düşürülebilir ya da daha orantılı paylaştırılabilir” şeklinde konuştu.

2008-2009 örgün eğitimdeki 6, 7 ve 8. sınıflardaki öğrencilerin yüzde 40.2’sinin dershaneye gittiğinin belirlendiğini bildiren Etyemez, “Bu oranı rakama dökecek olursak, Türkiye’de 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrenci sayısı 4 milyon 118 bin 312’dir. Dershanelere giden öğrenci sayısı 1 milyon 655 bin 218’dir. Bu rakam geçen yıla oranla artmıştır ve her yıl artarak devam edecektir. Bunun önlenmesi için acilen önlemler alınması gerekmektedir. Velilerin sırtına ekstradan dershane ücreti yükü binmemelidir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.