Habeler, haber
DOLAR
8,671 / 0,08
EURO
10,293 / 0,00
ALTIN
499,544 / 0,05
BİST
1.392,6 / 1,16
Güneşli
İstanbul: Güneşli
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)11-22 Mart 2013 Sınav Tarihi/27 Mayıs 2013 Sınav Giriş Belgesi/Engelli Öğrenciler İçin Sınav Detayları

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)11-22 Mart 2013 Sınav Tarihi/27 Mayıs 2013 Sınav Giriş Belgesi/Engelli Öğrenciler İçin Sınav Detayları
Eklenme : 03 Mart 2013 17:09    Güncelleme : 16 Eylül 2014 1:13    Okunma : 1509

mart nisan  haziran temmuz ağustos 2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı PYBS Sınav Tarihi ve Sınav Giriş Belgesi engelli öğrenciler için sınav detayları..

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için 27 Mayıs 2013 tarihinde eOkul sisteminden okul müdürlükleri  tarafından kesinlikle renkli olarak alınacak,  mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.  Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme  Komisyonu’nun teklifi üzerine YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup  Başkanlığının uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.  Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü  okul müdürlüğünden alabilecektir.

Yurtdışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri 5, 6, 7, 9, 10 ve  11. sınıflar için 27 Mayıs 2013 tarihinde “ (Ek-3) 2013 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu”nda  belirtilen e-posta adresine gönderilecektir (8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS  yapılmayacak olup, “Sınav Giriş Belgesi” bu adrese gönderilmeyecektir). “Sınav Giriş Belgesi”ni alamayan bu öğrenciler pybs@meb.gov.tr adresinden Bakanlığımıza  ulaşabilecektir.  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin “Sınav Giriş Belgesi”nde, kimlik bilgilerinin  yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir. Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak  Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilmesinden ve takibinden birinci  derecede sorumludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılacak işlemlerde özel eğitime  ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de  bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından  “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü Kimlik Kartı” veya “özürlü bilgisinin işlendiği  nüfus cüzdan”ından biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslıParasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013  veya onaylanmış örneğiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne başvuru  yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları, özel eğitim  meslek liseleri ile YBO müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar
geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlisinden alınacaktır.  Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel  Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili  işlemlerini en geç 12 Nisan 2013 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Görme Engelli Öğrenciler: Az Gören ÖğrencilerAz gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen  görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek  süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.a.

Okuyucu ve kodlayıcı,

 • 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
 • Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.  Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013

Tamamen Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler Tamamen görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.Tamamen görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular
üzerinden hesaplanacaktır.

İşitme Engelli Öğrenciler :İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde  velisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir.  İşitme engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30
dakika ek süre verilecektir.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler : Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve  kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu,
Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Bedensel Engelli Öğrenciler : Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv  kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan  değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler  :Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne başvuracaklardır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan  öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında  görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

Zihinsel Engelli Öğrenciler : Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30  dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde  öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı  dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf  tutulacaktır.

SINAV KONULARI

PYBS’ye 8. sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’SBS Başvuru Kılavuzu’’nun 10.maddesinde belirtilen alanlardan test uygulanacaktır.
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/ Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/  Sosyal Bilimler alanlarından test uygulanacaktır.

SINAV UYGULAMASI

 • 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 09 Haziran 2013 Pazar, *8. sınıfların sınavı 08 Haziran 2013 Cumartesi günü tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistem olarak aynı  anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.
 • 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavı 100 soru 120 dakika olarak uygulanacaktır.
 • Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”, “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
 • Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz,  radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları yanlarında bulundurdukları takdirde sınava alınmayacaktır.
 • Öğrenciler; sınava fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafıyla karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir.

Görevliler; 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair  Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine geleceklerdir

 • Öğrenciler, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğugüvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
 • Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır.
 • Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2  (iki) adayın kalması sağlanacaktır.
 • Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen (mürekkepli) kalemle kendisi atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap  bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.
 • Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde  işaretlenmeyecektir.
 • Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını  kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
 • Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
 • Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 • Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
 • Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.  Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda  sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.
 • Sınav bitiminden sonra;  Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama  tutanağına imzasını atacaktır.
 • Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek  toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru  kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
 • Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır. Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.


Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik