Habeler, haber
DOLAR
8,671 / 0,08
EURO
10,293 / 0,00
ALTIN
499,544 / 0,05
BİST
1.392,6 / 1,16
Güneşli
İstanbul: Güneşli
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 5-6-7-8-9-10-11 Sınıf Başvurular/Başvuru Tarihi/Başvuru Şartları

2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 5-6-7-8-9-10-11 Sınıf Başvurular/Başvuru Tarihi/Başvuru Şartları
Eklenme : 03 Mart 2013 17:04    Güncelleme : 27 Mart 2014 1:27    Okunma : 3579

a aa

2013 2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı PYBS sınavı 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıflar için başvuru şartları detayları başvuru tarihi başvuru kılavuzu..

GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; 2013 yılı PYBS ile YBO’ dan mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesiyle  ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. PYBS, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların 09 Haziran 2013 tarihinde, 8. sınıfların 08 Haziran  2013 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistem sınavı olarak MEB YEĞİTEK  tarafından yapılacaktır. PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır. PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde
yapılacaktır. 8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS  puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, öğrencileri ve Özel Öğretim Kurumlarına devam edenler; parasız yatılılık ve bursluluktan  yararlanamazlar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler;  ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip  ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu  haklarından yararlanabilirler. Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu  haklarından vazgeçmiş sayılır. Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan  öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta  belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
 • c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere  bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
 • Parasız yatılılığı tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak;
 • Ortaokulların 8. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
 • Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 • Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan  öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.
 • Bursluluğu tercih etmek için aşağıdaki şartları taşıyor olmak.
 • Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim  görüyor olmak.
 • Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 • Maddî imkânlardan yoksun bulunmak. (Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2013 Malî Yılı için tespit edilen 5.790,00 TL (beşbinyediyüzdoksan TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları  kabul edilmeyecektir.)

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2012 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan  gelirin tespitinde;

 • Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2012 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 • Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
 • Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı, eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanına Ait Şartlar:

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı :  Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken öldüğüne veya emekli olduğuna dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir. Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin  Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

Okul Yok Kontenjanı :Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilkokul ve ortaokul (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı :2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk  Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”  istenecektir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2013 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin  yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

 • Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013  b. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvuruları ve ursluluk tercihleri 11-22 Mart  2013 tarihlerinde alınacaktır.
 • 8, 9, 10 ve 11. sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 22 Temmuz-02  Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacaktır.
 • Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve okul tercihlerini yapacaktır.
 • Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; “(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve  eklerini, Ayrıca, Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından başvurabilecek öğrenciler için “(EK-2) 2013 PYBS Başvuru ve  YBO Tercih Formunu”doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
 • Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (özür) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
 • Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru  bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır. Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren  Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile  ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından  yararlanabilirler.

Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://meb.gov.tr veya  http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve “(EK-
3) 2013 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru doldurulup, 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya
dengi posta yoluyla gönderecektir.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013 Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile
ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

 • Öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
 •  Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO’dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa,
 • Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne  teslim edilmemişse başvuru geçersiz sayılır.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 • Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
 • PYBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılılığa başvuruda bulunacak öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak,
 • “PYBS Kılavuzu”na, öğrencilerin http://www.meb.gov.tr veya  http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,
 • Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi  Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip  işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,
 •  Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler Ortaokulları, Özel Eğitim Meslek
 • Liseleri (Ortopedik ve İşitme Engelliler) ile YBO’ larda öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü Kimlik Kartı” veya “özürlü  bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir  hizmetinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini yapmak, f. PYBS’ ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarını okulda kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak,
 •  Öğrencinin sınav/tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek  1 (bir) tanesini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013
 • Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,
 • Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,7
 • “Sınav Giriş Belgesi”ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci velisine teslim etmek. “ Sınav Giriş Belgesi”ni kaybeden öğrencilere belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,
 • PYBS başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda “(EK-1) Öğrenci  Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak  üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız  yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,
 • Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt  süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek,
 • Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-Burs Modülü” üzerinden yapmak.

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 • e-Okul sistemi “Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,
 •  Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,
 •  Başvuruları onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini uyarmak,
 • Onay bekleyen başvuruların onay/ret işlemlerini yapmak,
 •  Sınava girecek özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (RAM) sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,
 • Sınav günü bu kılavuzun 8. maddesinde açıklanan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu /2013SENDE YORUM YAP !
Bu Habere 8 Yorum Yapılmıştır.
 • derya diyor ki ;
  07 Haziran 2013 16:08

  🙂

 • tuğba diyor ki ;
  20 Haziran 2013 8:16

  bir şey soracağım 5. sınıfta kimler bursluluğu kazandı ?

 • gamze diyor ki ;
  14 Temmuz 2013 10:59

  işallah kazanırım amin

 • ayşe diyor ki ;
  16 Temmuz 2013 12:31

  ya kazandınız veya kazanamadınız yazmıyor geçen sene yazıyordu kazandık mı kazanamadık mı nereden bileceğiz

 • şeyma biçer diyor ki ;
  24 Temmuz 2013 15:12

  okuluna sor

 • şeyma biçer diyor ki ;
  24 Temmuz 2013 15:15

  yazan yok mu

 • ömer diyor ki ;
  26 Mart 2014 19:20

  bu bursluluk sınavı nerede yav

 • ömer diyor ki ;
  26 Mart 2014 19:25

  resmim hiç güzel çıkmamış biraz düzeltin yav birde ben gözlüklüyüm gözlüklü

 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik