Türk Milli Eğitim Sistemi

1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ Türkiye’de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır.  Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı, taşra ve …