Habeler, haber
DOLAR
5,683 / %-0,06
EURO
6,582 / %-0,03
ALTIN
228,25 / %0,00
BİST
98.466 / %-0,17
Parçalı Bulutlu
İstanbul: Parçalı Bulutlu
19°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2012-2013 Fazla Mesai ve Ek Ders Ücretleri/25 Kasım

2012-2013 Fazla Mesai ve Ek Ders Ücretleri/25 Kasım
Eklenme : 25 Kasım 2012 17:09    Güncelleme : 16 Eylül 2014 1:06    Okunma : 1531

Memur,öğretmen,Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü,akademik jüri ücretleri,Geçici personelin çalışma süreleri,geçici ek ders ücretleri,Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller,İLKSAN üyeliği,

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun Memur-Sen’in ve Eğitim-Bir-Sen’in başvuruları üzerine kamu görevlilerinin geneli ile eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu çalışanlarına ilişkin kararı, 01.06.2012 ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu suretle 2012-2013 dönemi kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri neticelenmiş olup, toplu sözleşme sonrası hizmet kolunda elde edilen kazanımlar şunlardır;

1. Geçici personelin çalışma süreleri

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personelin çalışma süreleri 11 ay 28 gün olarak düzenlenmiştir. Bu konuda ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30.11.2012 tarihine kadar gerekli değişiklikler yapılacaktır.

2. Akademik jüri üyelikleri için ücret ödenmesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında görev alan öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının; 2547 sayılı Kanun’un 23, 25 ve 26’ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine de her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenecektir.

2012 yılı itibariyle bu ücret, doçentlik sınavları için 297,84.-TL; atama jürilikleri için 198,56.-TL’dir. Bir kişiye bu madde kapsamında bir yıl içinde altıdan fazla jüri üyeliği ödemesi yapılamayacaktır.

3. Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

01.09.2012 tarihinden itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarında ders yılı içindeki iş günlerinde kar tatili, seçim tatili vb sebeplerle genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlere, bu sürelere tekabül eden aylık karşılığı ders görevleri ile varsa ek ders ve ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar; dolayısıyla bu sebeple ders ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacaktır.

4. Ders dışı eğitim çalışmaları

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 17’inci maddesinde yer alan, ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini aşamayacağı şeklindeki hüküm %6 olarak uygulanacaktır. 

5. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12’nci maddesi çerçevesinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere getirilen, bir öğretim yılında 12’den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15’ten fazla sınav gözcülüğü görevi sınırlaması 01.09.012 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

6. Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10’uncu maddesi çerçevesinde ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 30 saate kadar ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16’ncı maddesi çerçevesinde MEB merkez ve taşra teşkilatı ile diğer Bakanlık veya kurumlara görevlendirilen yöneticiler, 01.07.2012 tarihinden itibaren Kararın 10’uncu ve 16’ncı maddeleri kapsamında öngörülmüş ek de4rs ücretlerinden hangisi daha yüksek ise ondan yararlandırılacaklardır.

7. Rehber öğretmenlerin ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti, bundan faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenecektir.

8. İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün  ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücretleri, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı sürecinde haftada 2 saat artırımlı olarak ödenecektir.

9. Lisansüstü öğrenim görmüş öğretmenlere ilave ek ders ücreti

01.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara fiilen girdikleri dersler için ek ders ücretleri %5, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı olarak ödenecektir.

10. Öğretim yılına hazırlık ödeneği

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (K) Cetvelinde öngörülen 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesi uyarınca 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği 600.-TL’den 700.-TL’ye yükseltilmiştir.

11. İLKSAN üyeliği

Toplu sözleşme metninin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 4357 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında zorunlu olarak İLKSAN üyesi sayılan, “ilkokul öğretmenleri”, “ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri” (mevcut durumda sınıf öğretmenleri ve stajyerleri), milli eğitim müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri (mevcut durumda il eğitim denetmenleri), uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüklerinde görevli memurların (mevcut durumda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli memurlar) İLKSAN’a üyelikleri zorunlu olmaktan çıkarılarak isteklerine bağlı hale getirilmiştir.

12. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Burs alan veya Devletçe okutulan çocukları bulunan personele, 657 sayılı Kanun’un 206’ncı maddesi gereği aile yardımı ödeneği verilmeyeceğine dair hüküm 15.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmayarak; bu kapsamdaki personele 657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesi kapsamında aile yardımı ödeneği ödenecektir.

13. Mali sorumluluk zammı

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı cetvelin “(A) Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 37’nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibariyle mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya söz konusu zamdan daha puan üzerinden yararlanabilenlerden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilenlere de uygulanacaktır.

14. Kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen personelin zam ve tazminatları

Kadroları teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4’üncü sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile aynı Karar eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/d maddesinde öngörülen oranlarda özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Buna göre söz konusu personele, 5 yıla kadar hizmeti olanlar için 14,69.-TL iş güçlüğü zammı ile 20,46.-TL temininde güçlük zammı; 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için ise 14,69.-TL iş güçlüğü zammı ile 29,38.-TL temininde güçlük zammı; 1 ila 4 dereceden aylık alanlar için 628,77.-TL, diğer derecelerden aylık alanlar için 584,76.-TL özel hizmet tazminatı ödenecektir.

15. İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

İl eğitim denetmenleri ile denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak geçici görev ile görevlendirilmiş olmaları ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla harcama belgelerini ve varsa bakiyeyi bir ay içinde muhasebe yetkilisine vermek suretiyle avans verilecektir.

16. Fazla çalışma ücreti

01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında (geçici personel olarak) çalışan personele, normal çalışma saatleri dışında kalan fazla çalışmaları için ayda 50 saati geçmemek üzere ilgili yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında gösterilen miktarlarda (2012 yılı için 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki (K) Cetvelinde gösterilen miktarlarda, 2013 yılı için ilgili Bütçe Kanunu eki (K) Cetvelinde bilahare gösterilecek miktarda) fazla çalışma ücreti ödenecektir.

17. Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Haklarında disiplin soruşturması yürütülen öğretim elemanları ile yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanun’a tabi personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında ve Yüksek Disiplin Kurulunda yer alacaktır.

18. İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yükseköğretim kurum ve üst kuruluşlarında görevli itfaiyeci kadrosunda bulunan personelin hizmet sınıfı “Genel İdare Hizmetleri” sınıfı olarak değiştirilmiştir.

Ek ders ücretlerinin artırılması, eğitim kurumu yöneticilerinin 6 saate kadar derse girmeleri, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri, öğretmen atamalarında yaş sınırının kaldırılması, öğretim elemanlarına ilişkin sicil sisteminin kaldırılması, öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamındaki araştırma görevlilerinden dil sınavından 65 puan altında alanlarının kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamındaki öğretim yardımcılarının araştırma görevlisi kadrolarına atanması, araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırlamaların kaldırılması, 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması gibi konular Kamu Görevlileri Danışma Kurulu’nda görüşülecektir.

HAKEM KURULU KARARI TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

 Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik