Habeler, haber
DOLAR
4,804 / %0,21
EURO
5,613 / %0,54
ALTIN
189,39 / %-0,24
BİST
93.003 / %0,74
Parçalı Bulutlu
İstanbul: Parçalı Bulutlu
25°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Şarkıcıların 14 Şubat 2014 Sevgiller günü tarifeleri, ücretleri, kim ne kadar kazanacak?

Şarkıcıların 14 Şubat 2014 Sevgiller günü tarifeleri, ücretleri, kim ne kadar kazanacak?
Eklenme : 11 Şubat 2014 22:04    Güncelleme : 11 Şubat 2014 22:04    Okunma : 557

sevgililer gününde hangi sanatçı ne kadar kazanacak alacağı ücretler sezen aksu Ferhat göçer Tarkan Kenan doğulu sevgililer günü programlarımiçin ne kadar alacaklar?

Özel günlerde tarifelerini katlayarak ücret alan sahnelerin sevilen sesleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bu fırsattan yararlanamadı.

Bu kez yüksek ücretler, yerini makul rakamlara bıraktı. Sezen Aksu yine en yüksek ücreti alırken, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ikinci sırada yer buldu. İşte ünlü şarkıcıların Sevgililer Günü tarifeleri…

MİNİK SERÇE YİNE YÜKSEK UÇTU
Şu ara­la­ra İz­mi­r’­de bu­lu­nan an­ne­si Şeh­ri­ban Ha­nı­m’­ın has­ta­lı­ğı se­be­biy­le  zor gün­ler ya­şa­yan Se­zen Ak­su,14 Şu­ba­t’­ta Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi­’n­de kon­ser ve­re­cek. O ge­ce­ki per­for­man­sın­dan 200 bin li­ra ala­cak olan Se­zen Ak­su’yu iz­le­me­nin be­de­li ise 67.50-133.00 TL ara­sın­da.

KIBRIS’TA SAHNE ALACAK
Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Fran­ço­is Hol­lan­de­’dan  ede­bi­yat ve sa­nat ni­şa­nı alan Can­dan Er­çe­tin, Kıb­rı­s’­ta sah­ne ala­cak. Sah­ne­de­ki ener­ji­siy­le unu­tul­maz bir gün ya­şat­ma­ya ha­zır­la­nan Er­çe­tin, 90 bin li­ra ala­cak.

GÜLLER İÇİNDE SAHNEYE ÇIKACAK
Ünlü şarkıcı Funda Arar, İzmirli hayranları ile bir araya gelecek. Güllerle donatılan  özel bir sahnede şarkılarını söyleyecek olan ünlü şarkıcı, 110 bin lira kazanacak.
Sevilen şarkılarını seslendirecek
Pop mü­zi­ğin kra­li­çe­si Han­de Ye­ner, İs­tan­bu­l’­da  se­ven­le­riy­le bu­lu­şa­cak. Ye­ne­r’­in şar­kı­la­rı­nı din­le­mek is­te­yen­ler 125– 375 TL ara­sın­da üc­ret öde­ye­cek. Ün­lü şar­kı­cı 50 bin li­ra ala­cak.
Yeni şarkılarıyla coşturacak
‘Kış Ma­sa­lı­’ ad­lı par­ça­sıy­la bü­yük be­ğe­ni top­la­yan Si­bel Can da 14 Şu­ba­t’­ta sah­ne alan ün­lü­ler ara­sın­da. Ün­lü as­so­list bu ge­ce için 110 bin li­ra ala­cak.

GÖÇER ÖZEL REPERTUVAR HAZIRLIYOR
Ün­lü sa­nat­çı Fer­hat Gö­çer en be­ğe­ni­len aşk şar­kı­la­rı­nı İs­tan­bul­lu hay­ran­la­rı için  söy­le­ye­cek. Bu ge­ce­nin kar­şı­lı­ğın­da 40 bin li­ra ka­za­na­cak olan sa­nat­çı özel bir re­per­tu­var ha­zır­lı­yor.

İKİ KI­TA ARA­SIN­DA
Gök­sel, Ga­la­ta­sa­ray Ada­sı’n­da sah­ne ala­cak. Şar­kı­la­rı­nı iki kı­ta ara­sın­da söy­le­ye­cek olan şarkıcı 45 bin  ala­cak.

KUZEYİN OĞLU 150 BİN LİRA ALACAK
Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak, Kıbrıs’taki hayranlarıyla buluşacak.  Sevenlerine duygu seli yaşatmaya hazırlanan Konak, 150 bin lira kazanacak.

SAHNE ÇALIŞMALARINA ARA VERMİŞTİ
Bir sü­re din­len­mek için sah­ne ça­lış­ma­la­rı­na ara ve­ren Ser­dar Or­taç 14 Şu­bat Sev­gi­li­ler Gü­nü­’n­de sus­kun­lu­ğu­na ara ve­re­cek. Sah­ne İs­tan­bu­l’­da şar­kı­la­rı­nı ses­len­di­re­cek olan Or­taç, 140 bin li­ra kazanacak. Bi­let Fi­ya­tı: 235– 570 TL

 Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik