Habeler, haber
DOLAR
5,324 / %0,04
EURO
6,059 / %0,18
ALTIN
220,47 / %0,00
BİST
98.455 / %0,00
Güneşli
İstanbul: Güneşli
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Ulu Önder Atatürk’ün Vatanseverlik Anıları

Ulu Önder Atatürk’ün Vatanseverlik Anıları
Eklenme : 27 Şubat 2013 23:19    Güncelleme : 15 Haziran 2015 16:16    Okunma : 2258

Atatürkün Kişisel Özellikleriyle İlgili Vatanseverlik Anıları

(F Rıfkı Atay ‘Çankaya’ 1968 s 299)

Sakarya muharebeleri sırasında düşman hatlarımızda tehlikeli bir gedik açmış genişletiyordu Bu gedik hemen kapatılmalı düşman süngü hücumu ile geri çevrilmeli idi İhtiyat kuvvetlerinin hemen oraya gönderilmesini istedi İhtiyat kuvvetimiz kalmadığı cevabını verdiler YalnızGiresunlu Osman Ağanın çetesi vardı Onların da süngüleri yoktu Mustafa Kemal Paşa :
“Süngüleri yoksa bellerinde bıçakları vardır düşman üzerine atılacaklar onu eski yerine kovacaklardır!” diye haykırdı! Bu kahraman çocuklar eğri bıçakları ile Yunanlıları eski yerlerine kadar sürmüşlerdir

1 6 “O halde düşmanı 20 km içinde tepeleyin!”

(F Rıfkı Atay ‘Çankaya’ 1968 s308)

Büyük Taarruz öncesi Afyon’un Çay ilçesinde Kolordu ve Ordu Komutanları toplanmış Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşanın ( Çakmak ) saldırı plânını dinliyorlardı İsmet Paşa saldırı plânına karşı olduğunu beyan etti Atatürk’ ün Harp Okulu’ndan tabiye hocası çok sevdiği takdir ettiği ve kendisine “Hocam” diye hitap ettiği Yakup Şevki Paşa milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyledi Mustafa Kemal:
– Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Hocam ?
– Evet!
– O halde kesin sonucu bununla almak zorundayız! Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşada bizim geri teşkilâtının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyleyince ;
– Bizim geri teşkilâtımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
– Hayır Paşam !
– O halde düşmanı yirmi kilometre içinde tepelemek zorundayız!

İkinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa ise cepheye henüz yeni geldiğinden bir fikri olmadığı cevabını verir Bu arada belki ikisi arasında bir tertip eseri olarak Fevzi Paşa ” Madem ki Ordunun bana güveni yok ben çekiliyorum !” diye istifasını verir Mustafa Kemal de Genel Kurmay Başkanı çekildiğine göre kendisinin de Baş Komutanlık görevinde kalamayacağını belirtir Telaşa düşen İsmet Paşa şöyle der ; “Efendim bize fikrimizi sordunuz söyledik Yoksa hepinizin emrinizdeyiz ne yolda isterseniz öyle hareket ederiz ! ” Taarruz sürpriz bir şekilde kuzeyden değil güneydendağlık bölge üzerinden yapılır ve sonuç kesin zaferdir

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATATÜRK’ÜN SİYASİ DEHASININ ESERİDİR!

Altı yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğunun enkazından yepyeni bir devlet Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu Birinci Dünya Harbi başında 1914 yılında Osmanlı hükümranlığında bulunan topraklar 17 milyon kilometrekare idi ve 22 milyon nüfus yaşıyordu Orduları her cephede yenik düşmüş Osmanlı Hükümeti’ne 1918 yılında imzalattırılan Sevr Muahedesine göre topraklar Ankara ve çevresindeki 100 bin kilometrekarelik bir yöreye nüfus ise 1 milyon kişiye düşüyordu Atatürk’ün dahice yürüttüğü Kurtuluş Mücadelesi’nin ve O’nun siyasi dehasının eseri olarak Sevr altüst oluyor 1923’de Lozan Antlaşması ile yaklaşık 770 bin kilometrekarelik bir arazide 10 milyon nüfusun yaşadığı yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve tüm dünya ülkeleri içinde şerefli ve saygınlıklı yerini alıyordu

3 ATATÜRK EVRENSEL BARIŞI SEVEN BİR LİDERDİ!

31 İngiltere Başbakanı Loyd George’un sözleri

(Niyazi Ahmet Banarh ‘Fıkra ve Nüktelerle Atatürk’ 1954 s 93)

Çeşitli yazarlar O’nun dönemini yaşamış siyasi ve askeri yetkililer tarihçiler ve Türkologlar tarafından ulusal ve uluslararası ortamda Atatürk hakkında yazılan araştırma hatıra ve biyografiler 2400 cildi aşan dev bir kitaplık oluşturur Atatürk’ü dost olduğu kadar düşman ülkelerin liderleri de övgü ile andılar O’nun örnek devlet adamlığım veciz bir şekilde dile getirdiler İşte birkaç örnek;

Türk orduları İzmir’e girer girmez 1922 yılının Ekim ayında İngiliz parlamentosu fevkalade bir toplantı yaptı Lordlar kamarası üyeleri yerlerini aldılar Büyükelçiler de bu tarihi oturuma iştirak ettiler İlk defa kürsüye İşçi Partisi lideri McDonald çıkarak ;- ” Hükümetten şunu sormak istiyorum Hükümet Anadolu’yu galip devletler arasında paylaşmak maksadıyla Hazineden on binlerce altın aldı İstanbul ve Boğazlar Büyük Britanya’nın olacak İzmir Yunanlılara  Antalya ve Konya İtalyanlara Adana ve havalisi Fransızlara verilecek Doğuda bir Kürdistan ve müstakil bir Ermenistan kurulacaktı Ne yazık ki bunların hiç birisi olmadı bu taksim projesini Mustafa Kemal’in süngüleri alt üst eti Bu hususta Hükümetten izahat istiyoruz” dedi O zaman Başvekil bulunan Loyd George ağır ağır kürsüye gelerek: “İnsanlık tarihi bir kaç asırda ancak bir dahi yetiştirebiliyor Şu talihsizliğimize bakınız ki beklenilen O dahi bugün Türkiye’ de doğmuşturelden ne gelebilirdi?” diyerek kürsüden indi Bu cevaba bütün İngiliz Milleti baş eğmek zorunda kaldı Bundan sonra Loyd George Başvekillikten istifasını verdi

32 Diğer devlet adamlarının sözleri

“Sizlere şunu söyleyeyim ki ben Atatürk’e sekreter olmak isterdim Sebebi de O’nun her akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek dileğinde oluşumdur” 1933
Edward Herriot Fransa Başbakanı

“Norveç Nobel Komitesi Başkanlığı’na ;
“Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla bölgedeki istikrarsız durum sona ermiştir Teokratik bir rejimle yaşayan din ve hukuk kavramlarının birbirine karıştığı çökme sürecindeki bir İmparatorluğun yerini güç ve hayat dolu modern ve milli bir devlet almıştır Barış dünyasına bu değerli katkı Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa sayesinde yapılabilmiştir Bu nedenleYunanistan Hükümeti Başbakanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşanın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığını takdim etmekten şeref duymaktayım” 1211934
Venizelos Yunanistan Başbakanı

“Sovyet Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanı Litvinof bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının  Avrupa’da değil Boğazların gerisinde Ankara’da yaşadığını Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi”  1937 Franklin D Roosevelt ABD Başkanı

“Savaşta Avrupa’ yı kurtaran savaştan sonra da milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu değil Avrupa için de büyük kayıptır” 1938
Winston Churchil İngiltere Başbakanı

Atatürk 1938 başlarında manevi kızı Ülkü ile Florya’daki bir yaz günü yaşantısını 20 dakikalık kısa metrajlı bir film olarak F D Roosevelt’e gönderdi ve O’nu Türkiye’ye davet etti Aralarında bir süre sonra hediyeler teati edildi Atatürk ona bir pul koleksiyonu  ABD Başkanı da Atatürk’e o zaman için çok orijinal olan bir müzik dolabı ( Şişli Atatürk Müzesi’nde en üst katta sergilenmektedir) gönderdi Atatürk’ün vefatı üzerine ABD Başkanı gönderdiği mesajda özetle şunları yazdı;
“Üzüntüm iki katlıdır Birincisi güvenilir bir dostumuzu ve çağın en büyük devlet adamını kaybettiğimiz için ikincisi ise böyle bir devlet adamıyla şahsen tanışma fırsatını ebediyen kaçırdığım için” 1938
Franklin D Roosevelt ABD Başkanı

“Tarih çok büyük adamlar gördü İskender’leri Napolyon’ları Washington’ları gördü Ancakyirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk bu Türk oğlu Türk kırdı” 1938 L’illustration DergisiParis

“Atatürk tarihte görülmüş olan büyük adamların hiç birine benzemez Çünkü O’nun yaptıkları Adem oğullarının yapabilecekleri şeylerden değildir O büsbütün başka bir insandı” 1938
El Mısri Gazetesi Kahire

“Atatürk geride Türkiye’ yi etrafında hiç bir düşman devlet kalmaksızın bırakmıştır Buzamanımızda hiç bir liderin başaramadığı bir şeydir” 1938
Völkischer Beobachter Gazetesi Almanya

“Bu müstesna adamın benzerinin bir daha dünyaya geleceğini sanmıyoruz O’nun gerçek büyüklüğünü zaman gösterecektir” 1938
Deutsche Allgemeine Zeitung Gazetesi Almanya

“Türkler Mustafa Kemal’e yanlışsız ve eksiksiz bir demokrasinin temellerini atığı için minnettardır” 1944
Kont Sforza İtalya Dışişleri Bakanı

“Atatürk asrımızın dâhi bir devlet adamıdır” 1950
Albert Einstein

(İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı Prof Dr Münir Ülgür’ün anlattığına göre1950 yılında USA’ da Albert Einstein’ ı evinde ziyaret ederler Onları kapıda karşılayan A EinsteinTürkiye Delegasyonu’na özel bir ilgi gösterir ve ilk iş olarak yukarıdaki sözlerle Atatürk hayranlığını belirtir)

“Atatürk gençlik günlerinde benim kahramanımdı O çağın yapıcılarından biridir O’nun en büyük hayranları arasında bulunmakta devam ediyorum”  1963
Pandit Nehru Hindistan Başbakanı

ATATÜRK ‘DAHİYANE’ BÎR DEVRİMCİ İDİ!

Atatürk 1923 ilâ 1928 yılları arasında beş sene bir ay gibi kısa bir süreye Batının yüz yıl süren Rönesans’ını sığdırdı ve dev bir çağdaşlaşma hareketi yarattı Reformlarının başlıcaları şunlardır;

4 l Milliyetçilik duygusundan doğan reformlar

Milli Egemenliğin ve tam bağımsızlığın sağlanması
Büyük Millet Meclisi’nin kurulması
Hilâfetin ve Saltanatın kaldırılması
Milli Ekonomi’ nin kurulması
Türk tarihinin Orta Asya’daki yataklarına kadar genişletilmesi
Ulusal dil ve ulusal tarih eylemleri
Ümmet felsefesi yerine millet felsefesinin Türk Milliyetçiliği için esas alınması

42 Çağdaşlaşma ülküsünden doğan reformlar

Lâikliğe ait bütün reformlar
Din ile devlet işlerinin ayrılması
Şeyhülislâmlık kuruluşunun kaldırılması
Medreselerin ve Şer’i mahkemelerin kapatılması
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Eğitim birliğinin kurulması
Medeni hukukun kabulü
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
Kaç göç ve çok kadınla evliliğin yasaklanması
Fesin yasaklanması ve şapka giyilmesi
Lâtin harflerinin kabulü
Batı takviminin  saatinin ve pazar tatilinin yerleştirilmesi
Batı musikisi resim heykel tiyatro bale ve tüm güzel sanatların geliştirilmesi

Kaynak:MaxihayatBu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik