Habeler, haber
DOLAR
/
EURO
/
ALTIN
/
BİST
/
Güneşli
İstanbul: Güneşli
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

Anadolu ve Fen Liseleri atama başvuru formu-onay/sonuçlarını sorgula-TIKLA ÖĞREN

Anadolu ve Fen Liseleri atama başvuru formu-onay/sonuçlarını sorgula-TIKLA ÖĞREN
Eklenme : 09 Kasım 2012 23:47    Güncelleme : 16 Eylül 2014 1:02    Okunma : 2972

2012-2013,27 kasım-yeniden atama,10 aralık ilk defa atama,güzel sanatlar,spor,sosyal bilimler liseleri atamaları,kılavuzu, takvimi,süreci ve yapılması gerekenler,ocak-2013 atama sonuçları, uygulama sınavı giriş yer ve tarihi, 10 mart 2012 sınavında 60 ve üstü puan alanlar için atamalar, anadolu meslek ve imam hatip liselerinde atama durumu, norm kadroları vb. kafanıza takılan her türlü bilgiye anında ulaşın..

BAŞVURULAR; Ek-1 Takvimde de anlatıldığı gibi, belirtilen tarihler arasında  Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak ve görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine ya da birimlere onaylatılacaktır. Başvurular başvuru süresi içinde eğitim kurumu/birimler, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince adayların bilgileri kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Onay işlemleri bekletilmeden aynı gün yapılacaktır. YANİ; öncelikle bir başvuru formu doldurmanız ve başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını takip etmeniz gerekecek.

 • Anadolu ve Fen Liseleri YENİDEN Atama Başvuruları: (ÖNEMLİ UYARI! linkler belirtilen tarihler arasında aktifleşecektir)

12-16 Kasım 2012-Elektronik Başvuru Formu ve onay takibi için tıklayınız!

19 Kasım 2012-Anadolu ve Fen Liseleri Yeniden Atama Başvuru Sonuçlarını sorgula 

22-26 Kasım 2012-Uygulama Sınavı Başvuruları ve onay takibi için tıklayınız

27 Kasım 2012-Anadolu ve Fen Liseleri Yeniden Atama Başvuru Sonuçlarını sorgula

 • Anadolu ve Fen Liseleri İLK DEFA Atama Başvuruları: (ÖNEMLİ UYARI! linkler belirtilen tarihler arasında aktifleşecektir)

03-07 Aralık 2012-Elektronik Başvuru Formu ve onay takibi için tıklayınız!

10 Aralık 2012-Anadolu ve Fen Liseleri Yeniden Atama Başvuru Sonuçlarını sorgula

 ATAMA SÜRECİNİN SORU-CEVAP VE ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Açıklamaların temel felsefesi : şu anda sınavlı yada sınavsız olarak Anadolu Lisesinde çalışanların tamamına Anadolu Lisesi öğretmeni statüsü verilmiştir.

Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni statüsü için ise bir açıklama söz konusu değildir.

Daha önce usulüne uygun olarak bu tür kurumlara atanıp görev yapanlardan daha sonra bu kurumlardan ayrılmış ve yeniden bu kurumlara atanmak isteyen öğretmenler 12-16 Kasım 2012 tarihlerinde başvuruda bulunacaklardır. Örneğin: A Anadolu lisesinde çalışmakta iken bu okuldan herhangi bir nedenle ayrılıp genel liseye atanan bir öğretmen yeniden Anadolu Lisesi öğretmeni olmak isterse atanma talebinde bulunabilir.

Aylıksız izindeki öğretmenler başvuruda bulunabilecekler fakat kararnameleri tebliğ edildiğinde (dönem arasında) aylıksız izinlerini sonlandırıp göreve başlayacaklardır.

Yurt içi ve yurt dışında görevlendirme olan öğretmenlerin durumu da aynı şekildedir.

2005/73 nolu Genelge ile Anadolu Liselerine atanıp çalışanların yaptıkları görevler Anadolu lisesinde geçmiş gibi kabul edilmediğinden bu öğretmenler yeniden atama kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

Anadolu liselerine sınavsız atanmış ya da dönüştürme sonucu çalışmış öğretmenlerden bu okullardan ayrılanlar bu tür okullara yeniden atama kapsamında başvuramayacaklardır.

Tüm öğretmenlerin hayallerini sonlandıran madde:

“10- Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç olmak üzere hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır.”

Bu maddenin anlamı: Dönüşen yada dönüşmeden Anadolu lisesi olan okullarda şu anda çalışan öğretmenler sınav kazanmış olsalar dahi başvuruda bulunamayacaklardır. Yani onların sınava girmeleri anlamsızlaştırılmıştır. Bu durumdaki öğretmenler Anadolu lisesi yerine Fen Lisesine geçmek isteseler dahi başvuramayacaklardır.

MEB’in uygulamaları ile çelişen madde:

“12- Söz konusu kurumlarda halen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan, kadrolarının bulunduğu kuruma atanmaları halinde yöneticilik görevleri devam edecek, başka kurumlara atanmaları halinde ise yöneticilik görevleri sona erecektir.”

Bu maddenin anlamı: Şu anda Anadolu lisesinde çalışan yöneticilere Anadolu lisesi öğretmeni olma şansı tanımaktadır. Yani yöneticiler başvuruda bulunabileceklerdir.

Çelişki 1: Başvuru sonucunda kendi okullarına atananların yöneticiliği devam edecek başka kurumlara atananların yöneticiliği düşürülecektir. Burada amaçlanan gelecek dönemde Anadolu Liselerinde sınavsız öğretmen alımı yapılması söz konusu olup Fen Liselerine sınavla atamaya devam edilirse sınavla atama isteyen yöneticiye avantaj sağlayabilir fakat bu kadar az kadronun bulunduğu bir ortamda bu mümkün değildir.

Çelişki 2: şu anda bu kurumlarda çalışan tüm öğretmenlere Anadolu Lisesi öğretmeni muamelesi yapılmaktadır. Fakat burada çalışan yöneticilere aynı şans tanınmamaktadır.

Çelişki 3: Yönetici atama yönetmeliğinde yargı kararına rağmen (Anadolu liselerine öncelikli atama) düzenlemesi yapmayan bakanlığın bu maddeyi koyması hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Çelişki 4: Şu anda illerin büyük bir bölümü Anadolu Liselerine dahi öncelik olmaksızın yönetici ataması yapmakta iken böyle bir ayrımın anlamı yoktur.

Kadroları kısıtlayan Maddeler:

“16- Bünyesinde genel lise bulunmayan bağımsız Anadolu liselerindeki Ek-2 listede belirtilen alanlardaki boş norm kadrolar duyurulacaktır.”

Sadece Anadolu lisesi öğrencisi bulunan okullarda açık bulunan kadrolar duyurulacaktır. Bu okullara sınavsız atanan öğretmenlerin kadroları boş gösterilmeyecektir.

17- Genel Lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen kurumlarda, her iki bölümde bulunan öğretmenler birlikte değerlendirilecek, Ek-2 listede belirtilen alanlarda norm kadro açığı bulunması durumunda boş norm kadrolar duyurulacaktır.”

Genel lise iken Anadolu Lisesine dönüşen okullarda Anadolu- genel lise ayrımı yapılmaksızın norm belirlenecek normda açık varsa buna göre açık gösterilecektir. Örnek: A Dönüşen Anadolu Lisesinde genel lise ve Anadolu Lisesi dahil Coğrafya normu 3 olsun. Okulda 2 öğretmen varsa bir açık gösterilecektir. Yani okulda Anadolu lisesi ders sayısı yada Anadolu lisesi öğretmeni olup olmadığı gözetilmeyecektir.

Yönetmeliğe aykırı bir başka madde:

“18- Duyurularda, duyuru tarihi itibarıyla il genelinde atama yapılacak alanlardaki boş öğretmen norm kadrolarının % 55’i Yeniden Atama, % 45’i de İlk Defa Atama kapsamında başvuracak öğretmenler için ayrılacaktır.”

Yönetmelikte bu noktada hiçbir hüküm bulunmadığı halde bakanlık kadroların %55’ini yeniden atamaya, %45’ini ilk atamaya ayırmıştır.

Mağdur olacak bir başka kesim:

Şu anda Anadolu Liselerinde çalışan öğretmenlerden norm kadro fazlası durumunda olanlar bu atama döneminde bu tür kurumlarda çalışır görüleceğinden sınava dayalı (ilk atama) yada yeniden atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır. Bu öğretmenler iki kez mağdur edilmiş olacaklardır. Çünkü:

Örneğin: A dönüşen okuluna sınavla atanan Ahmet Öğretmen çalışırken 2011’de sınavsız olarak hizmet puanı daha yüksek olan iki öğretmen daha gelmiştir. O dönemde 3 olan norm bu yıl 2 ye düşmüştür. Bu durumda sınavla atanan Ahmet öğretmen hizmet puanı en düşük öğretmen olduğundan norm fazlası durumuna düşmüştür. Bu öğretmen sınavla atandığı halde norm fazlası duruma düştüğü yetmezmiş gibi halen o kurumda görüldüğünden sınava dayalı (ilk) atama yada sınavsız (yeniden) atama isteyemeyecektir.

Bu Konuda İki farklı Uygulamayı Örnekleyelim:

Olay1 Denizli: Dönüşmeyen eskiden beri Anadolu olan bir okulda bir kadro ve iki öğretmen vardır. Öğretmenlerden birisi sınavla atanan Anadolu lisesi öğretmeni diğeri sınavsız atanan öğretmen. Sınavsız atanan öğretmenin hizmet puanı yüksek olduğu gerekçesiyle Sınavla atanan öğretmen norm fazlası yapılıyor.

Olay 2 Osmaniye: Dönüşen okulda bir kadro iki öğretmen var. Öğretmenlerden hizmet puanı yüksek olan sınavsız atanmış. Düşük olan ise sınavla atanmış. Burada Denizli’den farklı bir uygulama yapılıyor ve hizmet puanı düşük olan öğretmen norm fazlası yapılıyor.

İşte MEB’in hali…. Bu konuda ve birçok konuda kimin ne yaptığı belli değil, herkes kafasına göre işlem yapıyor. Oysa ki konu ile ilgili yargı kararı ve açıklama var http://www.memurlar.net/haber/212350/

Kafaları karıştıran ve bakanlık yazısında açıklama bulunmayan kurumlar:

1- Bakanlık açıklaması her türdeki Anadolu Lisesi diye başlamaktadır fakat maddelerde Anadolu Meslek ve Anadolu İmam Hatip Liselerinden söz edilmemektedir.

Örneğin: “16- Bünyesinde genel lise bulunmayan bağımsız Anadolu liselerindeki Ek-2 listede belirtilen alanlardaki boş norm kadrolar duyurulacaktır.

17- Genel Lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen kurumlarda, her iki bölümde bulunan öğretmenler birlikte değerlendirilecek, Ek-2 listede belirtilen alanlarda norm kadro açığı bulunması durumunda boş norm kadrolar duyurulacaktır.”

Maddelerine baktığımızda sadece genel lise ve Anadolu Lisesi ifadeleri vardır. Her türlü Anadolu, Anadolu Meslek, Anadolu İmam Hatip… ifadeleri yoktur.

Bu durumda;

Anadolu meslek liselerine sınavsız atanan öğretmenler Anadolu statüsünde öğretmen kabul edilecekler midir?

Cevap evet ise; bunların yer değiştirmesi mümkün müdür?

Cevap hayır ise; açıklamalarda neden bu ifadeler bulunmamaktadır?

2- “10- Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç olmak üzere hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır.”

Maddesine göre şu anda Anadolu liselerinde sınavlı yada sınavsız çalışan öğretmenlerden sınav kazananlar dahil başvuruda bulunamayacaklarına göre bu öğretmenlerin tamamı Anadolu statülü okulda çalışma hakkına sahip olduklarına göre bunlar içerisinde sınav kazananların Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine atanmaları neden engellenmektedir? Yoksa bakanlık bu okullara da mı sınavsız atamayı öngörmektedir.? Eğer bakanlığın amacı bu ise bunu da bir an önce deklere etmelidir.

3- Sınava dayalı atamaya devam edilecek midir? Yoksa sadece bir kez mi başvuru alınacaktır? Bakanlığın bu hususu da açıklaması gerekir.

4- Şu anda dönüşen bir okulda çalışan öğretmen sınav kazanmış olsa dahi başvuru hakkı olmadığına göre; gelecekte sınavsız atamaların iptali yönünde bir yargı kararı doğrultusunda oluşacak mağduriyet nasıl giderilecektir? Sorusu bakanlıkça cevaplandırılmalıdır.

Örneğin: Dönüşen B Anadolu lisesinde şu anda 2 kadro olsun. Okulda da bir sınavsız atanan fakat sınavı yüksek puanla kazanan öğretmen bulunsun. Bir kadro da boş olduğuna göre bu okula sınavla bir atama gerçekleşecektir. Yargı kararıyla sınavsız atananların atamaları iptal edilirse düşük sınav puanıyla atanan bu okulda kalacak fakat sınavsız atanan ve yüksek puan aldığı halde başvuru hakkı verilmeyen öğretmen mağdur olacaktır.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi(memurlar.net) 

 

 

          

 Bu habere hiç yorum yapılmamış. ilk yorum yapan sen ol !
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik