Habeler, haber
DOLAR
2,90 / 1,86
EURO
3,20 / 1,52
ALTIN
104 / 1,63
BİST100
75,960 / -1,25
Güneşli
İzmir: Güneşli
33°
 • NAMAZ
  VAKİTLERİ
 • HAVA DURUMU
 • ÜYELİK GİRİŞİ

2013 Zabıt Katipliği Sınavı-Başvuruları-Alım Şartları

2013 Zabıt Katipliği Sınavı-Başvuruları-Alım Şartları
Eklenme : 26 Ekim 2012 0:47    Güncelleme : 28 Haziran 2015 16:04    Okunma :

a aa

headsfdline2013-2014 Zabıt Katipliği Sınavı,  2013 2014 Katiplik Sınavı Ne Zaman Yapılacak, Zabıt Katipliği Alım Şartları Nelerdir, Zabıt Katipliği sınavı başvuruları  Hangi Tarihte, 2013 2014 Zabıt Katipliği Alımları Nezaman Yapılacak, 2013 2014  Katiplik Sınavı Tarihi,2013 2014 Katiplik Sınavı Hangi Tarihte, Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Klavye Sınavı

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli 16 Zabıt Katibi kadrosuna personel alınacaktır,

Başvurular, 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup, 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI / ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
b-) 31/12/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak
b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak
c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak
ç-) Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.

a-)Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu)
c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren bilgisayar çıktısı)
d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.

BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.
b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr/ temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak (fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.) yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı; Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)On parmak klavye kullanımı-hızlı yazma konusu için  ve  Klavye sınavı örnek metinleri için tıklayınız..
b-) Sözlü sınavı; Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.  Sözlü sınavı ve mülakat soruları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..
c-) Nihai başarı listesi; Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ç-) Atanma; 1 Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili
alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.
2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X)
koymak suretiyle doldurulacaktır.
3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
4-) Adaylar Başvuru Formunda belirtilen klavye türünden uygulama sınavına alınacak olup sonradan klavye türünün değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 
SENDE YORUM YAP !
Bu Habere 56 Yorum Yapılmıştır.
 • Karabulut diyor ki ;
  26 Aralık 2012 19:56

  Arkadaşlar bu başvuruları kaçırdım ben. Bidahaki başvurular ne zaman olur ortalama bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen!!

 • ibrahim diyor ki ;
  27 Aralık 2012 21:28

  yılda kaç kez ataması oluyor . ben ilk sınava yetişemiyorum , ikincci sınav ne zaman. lütfen bi bilgi verin,,

 • elvan diyor ki ;
  28 Aralık 2012 2:30

  ya ben bir şey soracam sınavda kelimelere göremi yoksa vuruş sayısı na göremi yani 5 vuruş 1kelime mi yardım ederseniiz sevinirim

 • hatice diyor ki ;
  31 Aralık 2012 22:37

  gözde şaşılık proplem olurmu zapıta katipliginde

 • tayfun diyor ki ;
  04 Ocak 2013 14:41

  merhaba ben elektrik myo mezunuyum benim katiplik için bilgisayar sertifikası almam gerekiyormu şimdiden teşekkürler

 • halis diyor ki ;
  05 Ocak 2013 11:30

  başvuru evraklarını teslim ederken kişinin bizzat gitmesi gerekir mi?? yardm ederseniz sevinirim…

 • banu diyor ki ;
  05 Ocak 2013 21:46

  arkadaşlar katiplik için son başvuru tarihi 14 aralık mı gerçekten başka sitelerde farklı tarih gözüküyor. Bu konuda kesin bilgisi olan paylaşsın lütfen.

 • Deniz diyor ki ;
  11 Ocak 2013 12:09

  2013 zabıt katipliği sınavı ne zaman tarih olarak?

 • NURSEL diyor ki ;
  14 Ocak 2013 11:37

  2002 YILINDA ALDIĞIM BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI GEÇERLİ OLUR MU BUNU NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM BANA BİLGİ VERİRMİSİZİNİZ ?

 • SEDAT diyor ki ;
  17 Ocak 2013 13:47

  KATİPLİK MEMURLUĞA DAHİL Mİ ? DAHA DOĞRUSU MEMURLUK ATAMALARI SONU ÇİFT HANELİ YILLARDA OLDUĞU İÇİN KATİPLİK BUNA DAHİL Mİ.?

 • esma diyor ki ;
  23 Ocak 2013 16:09

  illa 70 puan olmak zorunda mı

 • ilknur diyor ki ;
  31 Ocak 2013 21:58

  ben üniversite okuyorum sınava lise düzeyinde girdim lisede bir kaç sene bilgisayar dersi aldım onu belgelesem yetermi ? onun haricinde 25 şubata kadar yani zabıt katipliği başvurusuna kadar üniversitedeki bilgisayar dersi sınav sonucumda açıklanacak üniversitedende belge almam gerekir mi yoksa sadece lisedeki yeter mi ?

 • manisalı diyor ki ;
  09 Şubat 2013 16:36

  ben okuldan mezun olamadım. üniversite mezuniyet belgem yok. 2010 kpssde liseliler için kpss sınavına girmiştim. onunla sınava katılabilir miyim? illa 2012 kpss belgesi mi gerekiyor?

 • muradiye diyor ki ;
  28 Şubat 2013 12:57

  ben şu an olduğum yerde değil de farklı biryerde gireceğim gerekli evrakları teslim etmem için illaki oraya mı gitmem gerekiyor

 • ne önemi var diyor ki ;
  04 Mart 2013 3:44

  hayırlı geceler bişey merak ediyorum adalet myö ögrencisiyim malesef kpss puanım 69.700 kaldı basvuramıyorum sanırsam:(degil mi

 • sümeyye diyor ki ;
  18 Nisan 2013 17:45

  arkadaslar sıze bısey sorucam ben kapalıyım ,kapalılar danıştayda çalışabilir mi yada zabit katipligi yapabılır mı lutfen cvp için teşekkür ederim .

 • elif diyor ki ;
  22 Mayıs 2013 12:15

  meraba arkadaslar bnm henuz okulmun bıtmesıne 1 ay var bılgısayar okuyorum kpss puanım 72 acaba bnde basvuru yapabılırmıyım katipliğe sımdıden t.ederm

 • ulaş diyor ki ;
  23 Temmuz 2013 16:23

  kolay gelsin bir sorum olcaktı ben bilgisayar bölümü mezunuyum meslek lisesinin. bilgisayar işletmenliği sertifikası almam gerekiyrmu

 • gülümser diyor ki ;
  05 Ağustos 2013 19:43

  bn bir meslek yüksek okul ögrencisiyim katiplik için başvurmak istiyorum ama 70 puan almak zorunluymuş peki ben bu kpssye önlisanstan mı yoksa ortaaöğretimlerin girdig kpssden calışmamm gerekli bilgilendirirseniz cok sevinirim teşekkürler…

 • Neslihan diyor ki ;
  06 Ekim 2013 23:49

  Merhaba;
  Arkadaşlar ben şuan adalet okuyorum katiplik istiyorum. 2011 yılında KPSS puanım geçerli olur mu? Ve lise mezunlarının alınları üniversitelere göre daha düşük diyorlar doğru mu?

1 2
 • SİYASET
 • GÜNCEL
 • KÜLTÜR
 • SPOR
 • DÜNYA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

GÜNÜN HABERLERİ

YAZARLAR

baslik